Bouw verbrandingsoven in Kampenhout van de baan?

De plannen die het bedrijf Recover Energy koestert voor een verbrandingsoven in Kampenhout Sas met een capaciteit van 150.000 ton lijken definitief van de baan na de herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen waarvoor de Vlaamse regering vandaag het licht op groen zette.

Dit plan stipuleert expliciet dat afvalverwerkingsactiviteiten uitgesloten zijn in het bijzonder economisch knooppunt Kampenhout Sas. De plannen van het vermelde bedrijf om een verbrandingsoven te bouwen met een capaciteit van 150.000 ton zorgden jarenlang voor onrust van omwonenden in dit druk bevolkt gebied sinds ze in april 2008 werden bekendgemaakt. De omwonenden vreesden voor hun gezondheid en stelden dat Vlaanderen geen nood heeft aan extra verbrandingscapaciteit.

Verenigd in het comité Stop de Oven voerden ze heel wat acties om de plannen tegen te houden. Vorig jaar besliste de Vlaamse regering al het gebied ten zuiden van Kampenhout-Sas tot landbouwzone om te vormen, wat de mogelijkheden voor het geplande project al serieus inperkte. (belga/kve)