Bourgeois: "Willen initiatief nemen als ons de kans wordt gegeven"

BELGA
"Het lijkt mij evident dat ik deel uitmaak van het onderhandelingsteam. Ik ben klaar, heb al heel wat nota's, we hebben ons huiswerk voorbereid." Dat zei uittredend viceminister-president Geert Bourgeois (N-VA) in De Ochtend op Radio 1.

Bourgeois wil nog niet ingaan op een mogelijke rol als minister-president voor hem. "Dat is nu niet aan de orde, in een meerpartijensysteem als het onze onderhandel je eerst over de inhoud, pas na een tijd worden de posten ingevuld."

N-VA heeft volgens Bourgeois wel al afdoende duidelijk gemaakt dat de partij de verantwoordelijkheid zal nemen. "We moeten nu zoeken naar een werkbare, sterke regering. In Vlaanderen is er een duidelijke keuze voor een centrumrechtse regering, die orde op zaken zet, de overheid afbouwt en de economie aanzwengelt. Dat is, met nuanceverschillen, ook terug te vinden in de de partijen die samen een regering kunnen vormen."

Bourgeois is er van overtuigd dat het in Vlaanderen snel zal gaan. Federaal is het volgens hem echter duidelijk dat we in "een tweedemocratiënland" leven. "Maar op het federale niveau zitten de hefbomen om welvaart te scheppen, we zijn van plan om ook daar het initiatief te nemen als ons de kans wordt gegeven."