Bourgeois vernietigt besluit over oproepingsbrieven Sint-Genesius-Rode

BELGA
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) heeft de nieuwe beslissing van de gemeenteraad van Sint-Genesius-Rode over het versturen van oproepingsbrieven voor de verkiezingen meteen vernietigd. De gemeenteraad besliste vanmorgen om die taak te delegeren aan tien Franstalige raadsleden.

De gemeenteraad van Sint-Genesius-Rode besliste vorige week de oproepingsbrieven volgens taalaanhorigheid - een Nederlandse brief naar Vlamingen en een Franstalige naar Franstaligen - maar deze beslissing werd daags nadien vernietigd door Bourgeois omdat dit strijdig is met de omzendbrief-Peeters uit 1997.

Burgemeester Pierre Rolin zocht na de vernietiging naar een consensus tussen alle partijen. Gisteren stelde hij aan het schepencollege voor alle oproepingsbrieven in het Nederlands te sturen samen met een tweetalige begeleidingsbrief met info over de laattijdigheid en een melding aan Franstaligen dat ze een exemplaar in hun taal konden bekomen. De Vlaamse schepen Geertrui Windels verklaarde zich akkoord, maar er volgde een 'njet' van Franstalige schepenen.

Vanmorgen volgde dan de nieuwe gemeenteraadsbeslissing, maar die is dus intussen ook al vernietigd.