Bourgeois in beroep tegen verplichting om Franstalige kiesbrieven te versturen

BELGA
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois gaat in beroep tegen de uitspraak van de Brusselse rechter dat het Vlaams gewest verplicht vier Franstalige inwoners van Wezembeek-Oppem systematisch alle voor hen bestemde administratieve documenten in het Frans te sturen.

De woordvoerder van de N-VA-minister benadrukt dat het om een burgerlijke zaak gaat en dat de uitspraak dus enkel voor dit individuele geval telt, in tegenstelling tot uitspraken van de Raad van State. Die Raad heeft overigens de omzendbrief-Peeters herhaaldelijk bevestigd. Die omzendbrief bepaalt dat Franstaligen telkens opnieuw moeten verzoeken om van het recht op een anderstalige dienst gebruik te mogen maken.

Eerste aanleg
La Libre Belgique berichtte eerder dat vier Franstalige inwoners van faciliteitengemeente Wezembeek-Oppem van de rechtbank van eerste aanleg in Brussel bekomen hebben dat het Vlaams gewest verplicht wordt hen systematisch alle voor hen bestemde administratieve documenten in het Frans te sturen. Per overtreding legde de rechter een dwangsom van 2.000 euro op.

De rechter had het in zijn vonnis over een "zekere kwade trouw" vanwege het Vlaams gewest omdat die koppig "een verkeerde toepassing van een wettekst" blijft maken. De rechtbank verwees naar een arrest van het hof van beroep van Bergen van januari 2011 dat het gewest "niet bevoegd is om een federale wet te interpreteren". Maar dat arrest is intussen door Cassatie verworpen, merkte de woordvoerder van Bourgeois op. Een ander hof van beroep zal zich nu over de zaak moeten buigen, voegde hij eraan toe.