Boetes voor afwezige voorzitters en bijzitters

De correctionele rechtbank van Oudenaarde heeft tijdens een themazitting geldboetes tot 300 euro effectief opgelegd aan zestien voorzitters en bijzitters die niet kwamen opdagen bij de vorige verkiezingen. Vier beklaagden werden vrijgesproken omdat ze de rechtbank konden overtuigen van hun onschuld.

Met de themazitting geeft het gerecht in Oudenaarde een signaal dat de problematiek ernstig wordt genomen. Door de overtreders samen voor de rechter te brengen, wordt het vervolgingsbeleid extra in de verf gezet. De beklaagden waren bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 in het arrondissement Oudenaarde niet komen opdagen en waren niet ingegaan op de vraag om een minnelijke schikking van 250 euro te betalen.