Boerenbond wil volle steun van Europa rond blauwtong

De Vlaamse landbouworganisatie Boerenbond wil het volle engagement van Europa om het vaccinatieprogramma in de strijd tegen de dierenziekte blauwtong te financieren. Een 120-tal boeren hebben aan Vlaams minister van Landbouw Kris Peeters (CD&V) en federaal minister Sabine Laruelle (MR) de steun gevraagd tijdens de Europese Landbouwraad in Brussel. De boeren overhandigden vandaag hun eisen aan de ministers.

Op jaarbasis kost het vaccinatieprogramma tegen blauwtong in België volgens berekeningen van de Boerenbond 8,6 miljoen euro (voor 6 miljoen vaccins en de toediening ervan). "De Europese voorstellen voor een cofinanciering met een plafond van 1 euro per gevaccineerd rund en 0,15 euro per gevaccineerd schaap voor één jaar zijn onvoldoende", klagen de Vlaamse boeren. "Dit voorstel van Europa is totaal ontoereikend", vult ondervoorzitter van de Boerenbond Piet Vanthemsche aan.

Terugbetaling
De landbouworganisatie rekent op een vergoeding van 2 euro per rund. Volgens de Boerenbond wil Europa ook slechts 0,50 euro terugbetalen voor het vaccin zelf, terwijl het 0,65 euro kost. "We hebben het gevoel dat Europa terugkrabbelt, na een eerder voorstel om het vaccin volledig terug te betalen en de toediening voor de helft", zegt Boerenbond-woordvoerster Anne-Marie Vangeenberghe.

De Boerenbond wil dat de Belgische ministers aandringen op een verhoging van die plafonds en vraagt ook een economische schadevergoeding voor de getroffen sectoren.

Overbruggingskredieten
Vlaams landbouwminister Peeters zal bij Europa vragen om economische ondersteuning van de getroffen boeren mogelijk te maken. Peeters wees ook op de reeds genomen Vlaamse maatregelen. Hij had het onder meer over de tussenkomst in de verhoging van het abonnementsgeld van Rendac, het bedrijf dat de kadavers ophaalt, en de mogelijkheid tot kortlopende overbruggingskredieten voor getroffen boeren.

Volgens de Boerenbond kan de Vlaamse regering ook tussenkomen door gebruik te maken van de "minimisregel". Daarbij zou jaarlijks 1.000 euro naar een getroffen bedrijf kunnen gaan.

Dat de Belgische regering weigert om blauwtong in 2007 te erkennen als landbouwramp kan bij de boeren op weinig begrip rekenen. Volgens de Boerenbond gebeurt dit omwille van budgettaire overwegingen, "juridisch zijn alle voorwaarden immers vervuld".

Epidemie
Afgelopen weekend maakte de Boerenbond al bekend dat de Vlaamse veehouders vorig jaar voor bijna 45 miljoen euro schade hebben geleden door de blauwtongepidemie. De grootste economische schade en financieel verlies werd opgetekend in de rundveehouderij, goed voor een schade van bijna 40 miljoen euro. Bij Vlaamse schapenhouders is voor 4,9 miljoen euro aan schade vastgesteld.

Vorig jaar werden in heel België 6.870 landbouwbedrijven getroffen door de blauwtongziekte, zo blijkt uit cijfers van het Voedselagentschap (FAVV). (belga/sps)

UNKNOWN