BOB-campagne steunt op 'beste vrienden'

Minister van Mobiliteit Jacqueline Galant en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon hebben vanmorgen de 20ste BOB-campagne van het BIVV voorgesteld. De campagne richt zich vooral op de sociale norm en wil de maatschappelijke tolerantie voor drinken en rijden verminderen. Om deze boodschap te verwoorden, doet het BIVV dit jaar een beroep op 'beste vrienden', die zich engageren om niet te drinken en te rijden.

De doelstelling van deze campagne is om mensen minder tolerant te maken voor rijden én drinken en dat mensen hun afkeur voor deze slechte gewoonte ook krachtdadiger gaan uitdrukken. Hoe dikwijls laten we een vriend of kennis na een gezellig glas op café nog achter het stuur plaatsnemen? Net zoals hij de verantwoordelijkheid draagt, zijn mensen die dit laten gebeuren mede verantwoordelijk.

De 'beste vrienden' zullen onder meer te zien zijn op 650 borden langs de autosnelwegen. Op de affiches van tien vierkante meter maken ze de bestuurders duidelijk dat zij niet drinken en rijden. De campagne zal ook te zien zijn op de achterkanten van 200 vrachtwagens. Het BIVV heeft ook drie reclamefilmpjes gelanceerd. Daarin tonen ze een aantal vrienden die hun vriend willen tegenhouden wanneer die, na een gezellig glas op café, aanstalten maakt om achter het stuur te kruipen. De vrienden willen niet dat hij in dronken toestand naar huis rijdt en zoeken een manier om hem het rijden onmogelijk te maken.

Sociale media
Ook op de radio zullen de beste vrienden het goede voorbeeld geven. Ze gaan een pint drinken na het werk of gezellig tafelen met hun vrouwen. Maar dronken naar huis rijden, dat zeker niet. Want zij bobben en nemen dus een bus of een taxi. Alle info over de campagne is terug te vinden op de website ikbob. Het beeldmateriaal en het radiospotje is daar terug te vinden, maar ook de folder en cijfers over rijden en drinken. Ook op sociale media wordt er volop ingezet op de BOB-campagne.

Ook de horecafederaties steunen dit jaar de BOB-campagne. Zij zullen onder meer "Ik BOB mee"-stickers verdelen onder de leden. De verschillende politiediensten zijn dit jaar opnieuw van de partij. Tijdens de komende campagne zullen zij meer dan 280.000 BOB-sleutelhangers uitdelen aan chauffeurs die bij een controle negatief blazen. "We moeten onze inspanningen in de strijd tegen alcohol achter het stuur verder zetten. Dit staat ook zo in het regeerakkoord en we moeten dus verder inzetten op preventiecampagnes, sensibilisering en controles", zegt Jacqueline Galant, minister van Mobiliteit.

Van 0,5 naar 0,2 promille
"Dat is ook waarom we op 1 januari de alcohollimiet voor professionele bestuurders verlagen van 0,5 naar 0,2 promille. Dit is een duidelijk signaal naar die bestuurders die een grote verantwoordelijkheid dragen op onze wegen: drinken en rijden gaan niet samen. Ten slotte nodig ik iedereen uit om zich daadwerkelijk bij iedere gelegenheid de vraag te stellen: En ik? Hoe ga ik bobben?"