Blanpain is furieus over rechtszaak tegen rookverbod

BELGA
Roger Blanpain, fervent tegenstander van roken, reageert furieus op het initiatief van Horecaclaim België om een schadeclaim in te dienen bij de Belgische Staat wegens invoering van het rookverbod en zo nodig ook een schadeclaimprocedure bij het gerecht in te leiden. Deze organisatie, die ijvert voor afschaffing van het rookverbod in de hele horeca-sector, werd met dit doel opgericht en roept alle horecaondernemers op zich hierbij aan te sluiten.

"Dit proces is een sociale schande. Roken is schadelijk voor de gezondheid, ook voor passieve rokers. Tabak doodt jaarlijks wereldwijd 6 miljoen mensen waarvan meer dan 5 miljoen rokers en meer dan 600.000 passieve rokers. Indien geen drastische maatregelen worden genomen sterven er in 2030 jaarlijks 8 miljoen mensen aan roken", aldus Blanpain.

WGO
De gewezen hoogleraar arbeidsrecht wijst er verder op dat het rookverbod in de Belgische horeca de uitvoering is van bepalingen in het 'Verdrag betreffende het roken' uit 2003 van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Het proces dat Horecaclaim België wil inspannen is volgens Blanpain dan ook sociaal en maatschappelijk totaal onaanvaardbaar.

Zegen
"Recht op gezondheid is een fundamenteel recht dat door eenieder moet geëerbiedigd worden, ook in de horeca. Geld verdienen ten koste van de gezondheid van klanten is meer dan een brug te ver", vindt Blanpain die erop wijst dat zeker niet alle horecaondernemers akkoord gaan met de oproep. In een reactie meldde een uitbater Blanpain "dat hij helemaal niet kan akkoord gaat met deze oproep". Het rookverbod op openbare plaatsen is een zegen voor al wie niet rookt, aldus die uitbater.