Bjoke werd ontslagen omdat ze kanker had: "Ik viel uit de lucht"

thinkstock
Bjoke Carron (42) kreeg in 2012 te horen dat ze borstkanker had. Het was de start van een heel zware periode, waarin ze ook een dochter op de wereld zette. Maar zeventien maanden na de diagnose volgde een nieuwe klap. Ze werd door haar baas bedankt voor bewezen diensten wegens langdurige afwezigheid. "Ik viel uit de lucht."

Landschapsarchitecte Bjoke Carron wou niets liever dan de draad weer oppikken na een lange strijd tegen kanker, maar plots zat ze zonder werk. De reden voor haar ontslag was lang onduidelijk, maar haar C4 liet niets aan de verbeelding over: "De goede werking en de continuïteit van de dienst werd in het gedrang gebracht door de langdurige afwezigheid", gaf haar werkgever als reden. Discriminatie, zo oordeelt de Gentse arbeidsrechtbank nu.

Schadevergoeding

Bjoke nam na haar ontslag contact op met het Kankermeldpunt, dat haar doorverwees naar Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum. Het centrum nam de zaak van Bjoke heel serieus en samen trokken ze naar de arbeidsrechtbank.

Op 25 oktober oordeelde die dat er een inbreuk was op de antidiscriminatiewet. Het bedrijf werd veroordeeld en moet Bjoke een schadevergoeding van ruim 22.500 euro betalen. Dat nieuws werd nu pas bekendgemaakt.

"Een dergelijke libellering laat weinig aan de verbeelding over en alludeert rechtstreeks op de gezondheidstoestand van de werknemer", motiveerde de Gentse arbeidsrechtbank, afdeling Kortrijk. "Deze gezondheidstoestand wordt aangeduid als (deel)oorzaak van de eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst langs werkgeverszijde. Er is dus prima facie sprake van een ongeoorloofd direct onderscheid op basis van een beschermd criterium".

"Ik heb nooit excuses gekregen, nooit een fatsoenlijk afscheid."

Bjoke Carron

Geen excuses

"Ik kan niet zeggen dat ik blij was door die beslissing" vertelt Bjoke aan De Morgen. "Het geld op mijn rekening is welkom, na alle behandelingen en meer dan een jaar niet gewerkt te hebben. Maar het verzacht niet alle leed." Carron vindt het erg dat op geen enkele manier waardering voor haar en haar werk is uitgedrukt. "Ik heb nooit excuses gekregen, nooit een fatsoenlijk afscheid. Mijn collega's mochten op een bepaald moment zelfs geen contact meer met me hebben."

"Ik hoop dat door mijn verhaal andere mensen niet hetzelfde moeten meemaken."

Bjoke Carron

Discriminatie

"Iedereen weet dat je niet gediscrimineerd mag worden op basis van geslacht, ras of leeftijd", zegt Unia-directeur Els Keytsman. "Maar wat mensen misschien niet weten, is dat je niet gediscrimineerd mag worden omwille van je gezondheidstoestand: je mag niet iemand ontslaan omdat hij of zij ziek is geweest."

Keytsman noemt dit een "ongelooflijk en straf verhaal" omdat kanker iedereen kan overkomen. "Als je als klap op de vuurpijl niet alleen te horen krijgt dat je kanker krijgt en alle energie moet stoppen in genezen, maar ook nog eens van je werkgever te horen krijgt dat je niet meer welkom bent."

Nieuwe job

"Het is niet de bedoeling om na te trappen op mijn werkgever. Voor mij is dat hoofdstuk afgesloten" besluit Bjoke op Radio 2. "Ik hoop dat door mijn verhaal andere mensen niet hetzelfde moeten meemaken". Bjoke heeft intussen een nieuwe job, maar aan de toekomst durft ze nog niet te denken. "Want ja, er is nu eenmaal kans op herval."

Stroom van meldingen

Volgens woordvoerder Bram Sebrechts van Unia zorgt het vonnis voor een stroom van meldingen. "De telefoon gaat hier onafgebroken. Op een kleine twee uur kregen we al meer dan 20 meldingen van mensen die na langdurige ziekte in problemen kwamen op hun werk."

Vorig jaar telde Unia in het totaal 54 soortgelijke klachten. "Het gaat over bijvoorbeeld mensen die na een burn-out niet meer welkom waren, anderen die na botkanker een amputatie ondergingen en de deur werden gewezen. Slachtoffers kunnen ook online discriminatie melden en surfen daarvoor naar onze website unia.be. Elke melding bekijken we van naderbij."

"De telefoon gaat hier onafgebroken. Op een kleine twee uur kregen we al meer dan 20 meldingen van mensen die na langdurige ziekte in problemen kwamen op hun werk"

Ongelukkige formulering

Het bedrijf stelt dat de ziekte niet de reden voor haar ontslag was. Dat zegt directeur Filip Vanhaverbeke van de Intercommunale Leiedal aan Focus & WTV. Op het werkloosheidsbewijs C4 had de werkgever de rubriek 'juiste oorzaak van de werkloosheid' ingevuld met "omwille van bedrijfseconomische redenen en omdat de goede werking en de continuïteit van de dienst in het gedrang werd gebracht door de langdurige ziekte".
    
Leiedal heeft het over een ongelukkige formulering, melden Focus & WTV. "De dame in kwestie had bij ons een job als medewerkster van het project Groene Sporen. Dat is een project waarbij we samen met de gemeentes werkten om gronden aan te kopen en in te richten die langs het water liggen. Bij haar ziekte hebben wij haar een lange tijd moeten vervangen en toen ze terugkwam was er eigenlijk geen opdracht meer voor haar", zegt directeur Vanhaverbeke.
    
De intercommunale benadrukt dat werknemers die morgen te horen krijgen dat ze ziek zijn, zich geen zorgen hoeven te maken.