BIVV: "Belgische wegcode is aan revolutie toe"

In een opiniestuk in De Tijd en L'Echo pleit Karin Genoe, de gedelegeerd bestuurder van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV), voor een nieuw verkeersreglement. Dat moet vooral helder zijn, vindt Genoe.

"Binnenkort viert het Belgische verkeersreglement zijn veertigste verjaardag. Maar ik vier niet mee", zo steekt de baas van het BIVV in het opiniestuk van wal. Karin Genoe vindt het huidige verkeersreglement complex en het staat volgens haar vol verouderde woorden ('rijkswacht' bijvoorbeeld) en nodeloos ingewikkelde omschrijvingen. Genoe wil een nieuw verkeersreglement, dit keer een bondige en helder verwoorde versie: "Iedereen die het gebruikt, moet het begrijpen."

De baas van het BIVV wil het bestaande complexe verkeersreglement daarom in de vuilnisbak kieperen en met een schone lei beginnen. "Het resultaat dat ik voor mij zie, is een kort en bondig reglement waarin alles zo duidelijk staat dat iedereen het begrijpt. Zo eenvoudig dat het bruikbaar is van de klas tot de rechtbank, zonder dubbelzinnigheden", schrijft Genoe.

Bevoegd minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) lijkt op de oproep te willen ingaan. In de krant zegt de minister dat ze volgend jaar "met de kam door de teksten wil gaan". Of hierbij de verkeerscode zal worden vereenvoudigd, of volledig van nul herschreven, is nog geen uitgemaakte zaak.

Wegcode is een moeilijk leesbaar, totaal verouderd en nodeloos ingewikkeld document.

Karin Genoe
PHOTO_NEWS

Touring: "Geen eenvoudige opgave"

Touring schaart zich achter het pleidooi van BIVV-topvrouw Karin Genoe voor een nieuw, kort, bondig en helder verkeersreglement, maar wijst erop dat een grondige herschrijving van de wegcode een niet zo eenvoudige opgave wordt. Karel Van Coillie, verkeersjurist bij de mobiliteitsvereniging, mikt op een juridisch waterdichte tekst, maar dat impliceert ook dat die voor de gewone burger zeer complex en nauwelijks leesbaar zal zijn. Dus moet er in combinatie met die tekst ook een handleiding komen voor de gewone weggebruiker. "Een duidelijke en bondige vertaling van dat juridische achtergronddocument", aldus Van Coillie.

Veel verkeersregels lijken op het eerste gezicht duidelijk, maar zijn dat eigenlijk niet. "Parkeren op het trottoir bijvoorbeeld, wat verboden is", zegt Van Coillie. "Maar een goede definitie van wat een trottoir is, ontbreekt, ook in het huidige verkeersreglement. Voor sommigen kan dat ook een verhoogde berm zijn, en parkeren daarop is in bepaalde omstandigheden net wel toegelaten." Een goed verkeersreglement bevat regels die afdwingbaar zijn, vandaar het belang van een tekst die juridisch goed in mekaar zit, meent de verkeersjurist.

Internationale regelgeving
Van Coillie merkt ook op dat een nieuwe wegcode rekening zal moeten houden met de internationale verkeersregels zoals die zijn vastgelegd in de Conventie van Wenen uit 1968. Volgens hem zijn compleet achterhaalde artikels over het gebruik van paard en kar in de huidige wegcode ook niet het grote probleem. "De echte uitdaging is dat het verkeer vandaag zeer complex is geworden, en dat we dat allemaal willen en moeten regelen."

Goede definitie van wat een trottoir is, ontbreekt, ook in het huidige verkeersreglement.

Karel Van Coillie
kos

Zelfrijdende auto's
"We moeten wel focussen op het technische aspect, we mogen niet vervallen in eindeloze discussies over standpunten van de verschillende belangengroepen", zegt Maarten Matienko van de mobiliteitsclub VAB.

Een update van de wegcode moet volgens Matienko ook al rekening houden met de zelfrijdende wagen. "De intelligente auto bijvoorbeeld, die zich zal opwerpen als een soort behoeder en begeleider van de bestuurder. De nieuwe wegcode moet ons daar op voorbereiden."

"Bij wie ligt de verantwoordelijkheid bijvoorbeeld bij een ongeval met zo'n intelligente auto? We kunnen daar maar beter op voorbereid zijn", aldus nog Matienko.

AP

Bij wie ligt de verantwoordelijkheid bijvoorbeeld bij een ongeval met zo'n intelligente auto?

Maarten Matienko