Bisdom Brugge wil met website diakens werven

Monseigneur Roger Vangheluwe, de bisschop van Brugge, heeft deze middag in Brugge de lancering bekendgemaakt van de website http://www.diakenworden.be. Die website moet, samen met een affichecampagne en een publicatie, gelovige gehuwde mannen aanzetten om te kiezen voor het diaconaat.

Vier per jaar
Het bisdom Brugge telt nu ongeveer 80 permanente diakens en 15 kandidaten volgen een opleiding. "Daarmee doet het bisdom Brugge het helemaal niet slecht", aldus bisschop Vangheluwe. "Jaarlijks komen er na een vier jaar durende opleiding in het bisdom drie à vier nieuwe diakens bij."

Niet nieuw
"De website, affiche en publicatie moeten de geïnteresseerden die zich afvragen of het diaconaat iets voor hen zou kunnen zijn, informeren. Diakens zijn ook niet nieuw in de Kerk, want in de eerste eeuwen van het christendom werden steeds opnieuw diakens gewijd. Later raakte dat in onbruik, maar het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) heeft het diaconaat als ambt opnieuw ingesteld", zei bisschop Vangheluwe.

Voor het leven
Net als een bisschop en een priester ontvangt een diaken een sacramentele wijding die voor het leven geldt. De zending van een diaken is drieërlei. De diaken deelt mee in de pastorale verantwoordelijkheid van de parochie, hij neemt in de liturgie enkele taken op en hij zorgt voor de mensen volgens zijn eigen charisma en volgens de noden van de gemeenschap. (belga/sd)

Monseigneur Roger Vangheluwe (foto: MAENHOUDT)
UNKNOWN Monseigneur Roger Vangheluwe (foto: MAENHOUDT)