Biografie Christian Dupont (PS)

Christian Dupont (PS) wordt mogelijk minister van Pensioenen, Maatschappelijke Integratie, Gelijke Kansen en Grootstedenbeleid in de interim-regering. Ten opzichte van zijn portefeuilles in de vorige regering, krijgt hij er dus mogelijk Pensioenen bij, maar moet hij Ambtenarenzaken afstaan.

Dupont werd in 1947 in Gosselies geboren. Hij is licentiaat in de Germaanse filologie aan de Luikse Universiteit. Dupont is sedert 1989 burgemeester van Pont-à-Celles. In 1995 verliet hij de provincieraad van Henegouwen om te zetelen in het Waalse parlement en het parlement van de Franse Gemeenschap.

In 2003 werd hij, door de wijzigingen die volgden op de verkiezingen van mei, minister van Cultuur, Openbaar Ambt, van Jeugd en Sport in de Franse Gemeenschapsregering. Hij oefende die bevoegdheden maar één jaar uit - hij trok nadien naar de federale paarse regering -, maar slaagde er binnen die tijd wel in om de onderhandelingen over de loonsopwaardering van de leerkrachten tot een goed einde te brengen. (belga/mvdb)

UNKNOWN