Bijna kwart zorgverleners gebruikt te weinig beschermingsmateriaal

Zorgverlener.
Photo News Zorgverlener.
Hoewel de overgrote meerderheid van zorgverleners die zorg dragen voor Covid-19-patiënten over voldoende beschermingsmateriaal beschikt, wordt dat materiaal niet altijd gebruikt volgens de richtlijnen. Dat blijkt uit een bevraging van de UAntwerpen in opdracht van de Algemene Unie van Verpleegkundigen. "We ontdekten dat 23 procent van de zorgverleners te weinig en 56 procent te veel beschermingsmateriaal gebruikte, vergeleken met de Sciensano-richtlijnen."

De resultaten komen uit een vervolgstudie van de UAntwerpen, in samenwerking met twee onderzoekers van de UC Louvain en de ULB. Het doel van het onderzoek is om zicht te krijgen op de huidige noden van zorgverleners in de ziekenhuizen, woonzorgcentra en de thuiszorg in het kader van Covid-19. In de maand juni namen 1.376 zorgverleners deel.

"We zien een positieve evolutie in vergelijking met de resultaten van mei en kunnen besluiten dat de overgrote meerderheid van zorgverleners die zorg dragen voor Covid-19 patiënten over voldoende beschermingsmateriaal beschikt", aldus onderzoeker Filip Haegdorens (UAntwerpen). "Onze resultaten tonen aan dat ook de tekorten in verzorgingsmateriaal in alle sectoren lijken af te nemen.”

Nood aan correcte scholing

Uit de resultaten blijkt wel dat niet alle zorgverleners het beschermingsmateriaal correct gebruiken. In twee casussen moesten deelnemers aangeven welk beschermingsmateriaal ze zouden gebruiken bij de zorg voor een Covid-19-patiënt. Daarbij gebruikte 23 procent te weinig en 56 te veel materiaal, vergeleken met de Sciensano-richtlijnen. Ook opvallend is dat 11 procent aangaf niet te weten welk materiaal ze moesten gebruiken. "Een verontrustend resultaat, aangezien we enkel zorgverleners die de voorgaande zeven dagen gezorgd hadden voor Covid-patiënten deze vraag hadden voorgelegd", vertelt Haegdorens. "We vermoeden dat er meer aandacht nodig is voor de correcte scholing van zorgverleners in het omgaan met Covid-besmette patiënten.”

Het tekort aan screeningsmateriaal manifesteerde zich het meest in de thuiszorg

Filip Haegdorens

De enquête polste ook naar de toegenomen screeningscapaciteit, maar nog steeds 15 procent van de zorgverleners geeft aan niet alle potentieel besmette patiënten te kunnen testen. Dat kwam vaak door het ontbreken van een medisch voorschrift, maar 29 procent wees ook op een tekort aan wissers of ander screeningsmateriaal. "Onze hypothese is dat de zorgverleners die aangaven dat er geen medisch voorschrift was, moesten wachten op een arts. We zien dat de meeste respondenten die dit antwoord gaven, in de thuiszorg werken. Ook het tekort aan screeningsmateriaal manifesteerde zich het meest in de thuiszorg." 

Lees ook: Explosief rapport schetst ijzingwekkend beeld van coronacrisis in woonzorgcentra: “Bewoner zat in haar onderbroek op de gang te huilen” (+)
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.