Bijna helft Belgen heeft geen goed beeld over Defensie

AFP
Slechts 56 procent van de bevolking heeft een goed beeld over Defensie. Dat blijkt uit een antwoord van minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) op een schriftelijke vraag van CD&V-Kamerlid Veli Yüksel.

Defensie organiseert jaarlijks een pak promo-evenementen. Zo organiseerde de landmacht de voorbije vijf jaar gemiddeld 30 evenementen per jaar. Het gaat dan onder meer om opendeurdagen (zes per jaar) en jobdays (24 per jaar). Ook de Belgische luchtmacht zet sterk in op PR-activiteiten door deel te nemen aan gemiddeld 35 airshows per jaar.

Volgens CD&V-Kamerlid Yüksel lonen die inspanningen ook. "Uit de vierjaarlijkse imago-enquête van de Koninklijke Militaire School blijkt dat burgers die via promo-activiteiten in contact kwamen met Defensie, duidelijk een beter beeld van het leger hebben dan de rest van de bevolking (75 procent tegenover 56 procent)", aldus Yüksel. Bovendien werd de deelname van Defensie aan activiteiten door 96 procent van de jonge deelnemers tussen 18 en 26 jaar als aangenaam ervaren.

Maar Yüksel pleit ervoor de inspanningen nog op te voeren. "We moeten de perceptie over Defensie bij het grote publiek keren. Opendeurdagen, jongerenstages en demonstraties zijn een uitstekend middel om het beeld van ons leger bij de bevolking te verbeteren, en kunnen ook een positieve impact hebben op de rekrutering van jonge mensen."

Opendeurdagen, jongerenstages en demonstraties zijn een uitstekend middel om het beeld van ons leger bij de bevolking te verbeteren

Veli Yüksel (CD&V)