Bevolking groeit 2,5 keer zo snel als in rest van Europa

UNKNOWN
De Belgische bevolking is vorig jaar met 0,71 procent aangegroeid, tot 10,82 miljoen inwoners. Dat is 2,6 keer zo snel als in de rest van Europa en maakt dat ons land enkel Luxemburg, Zweden en Slovenië moet laten voorgaan. Dat leren cijfers die Eurostat vandaag publiceerde, waaruit ook blijkt dat ruim 70 procent van de Belgische toename het gevolg is van migratie.

Op 1 januari 2010 telden de 27 EU-lidstaten samen 501,1 miljoen inwoners, of ruim een half miljard. Dat is 1,4 miljoen meer dan een jaar eerder. Bovendien werden in heel 2009 maar liefst 5 miljoen kinderen geboren.
 
Toch lopen de Europese cijfers erg uiteen. Zo groeide de bevolking in Luxemburg met maar liefst 1,72 procent, terwijl Litouwen zijn inwonersaantal met 0,62 procent zag terugvallen. Voor heel Europa werd een stijging van 0,27 procent opgetekend.
 
Migratie

Voor wat betreft geboortecijfers spant Ierland de kroon (+1,68%), terwijl de hoogste sterftecijfers in de nieuwere, meer oostelijk gelegen lidstaten Bulgarije (1,42%), Letland (1,33%) en Hongarije (1,3%) geregistreerd werden. België schommelt op beide punten rond het Europese gemiddelde, met respectievelijk 1,17 en 0,96 procent.
 
België kende uiteindelijk een nominale groei van 77.000 inwoners. 55.000 onder hen zijn migranten, terwijl de natuurlijke toename zich beperkt tot 22.000. Binnen de EU betekent dat een vijfde plaats op vlak van migratie en zelfs een vierde plaats voor wat betreft de relatieve bevolkingstoename. (belga/dea)