Beveren verkoopt gebouwen van gemeente in Doel

UNKNOWN

De gemeenteraad in Beveren heeft vanavond de ontwerpakte goedgekeurd om de gemeentelijke eigendommen in Doel aan de Maatschappij Linkerscheldeoever te verkopen. Dat gebeurde meerderheid tegen minderheid.

Gebouwen

De gemeente Beveren verkoopt het gemeentehuis in de Camermanstraat, de oude gemeenteschool annex ontmoetingscentrum De Doolen aan de Engelsesteenweg, de pastorij in de Hooghuisstraat, een aantal bouw- en restgronden en het voetbalveld. Voor dat laatste neemt de Maatschappij het huurcontract met FC Saeftinghe over en blijft Beveren instaan voor het onderhoud.
Voor een aantal historische gebouwen, waaronder de kerk, de molen en het Hooghuis van Rubens is het wachten wat Vlaanderen beslist. De totale verkoopprijs bedraagt ruim 1.154.000 euro.

Logisch
Vlaams Belang, een aantal onafhankelijken en het kartel Pro stemden tegen de verkoop. Volgens burgemeester Marc Van de Vijver is de verkoop een logische stap. "De Maatschappij Linkeroever heeft, op ruim tien eigendommen na, alle particuliere woningen en ook die van de huisvestingsmaatschappijen. Het zal aan de Maatschappij zijn om die woningen te onderhouden, tot de Vlaamse Regering in het voorjaar het RUP wijzigt naar industriegebied en de sloop met een nieuwe vergunning hervat kan worden".

Klacht

Het punt kwam in mei al op de agenda van de raad, maar werd uitgesteld omdat in de ontwerpakte een fout stond over de verhuur van het voetbalveld. Ex-VB'er Bruno Stevenheydens diende daarop klacht in bij de gouverneur en wil dat nu opnieuw doen. Volgens hem is er "een gebrek aan motivering, contractbreuk voor de vereniging en wordt het sloopverbod omzeild". (belga/ep)