Beslissingen Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek heeft een klacht van mevrouw V tegen HLN.be gegrond verklaard. De klacht gaat over twee artikels over het ontslag van een poetsvrouw in een rusthuis, die naaktfoto’s van dementerende bewoonsters zou hebben gemaakt en naar collega’s gestuurd via Whatsapp.

De Raad is van oordeel dat het eerste artikel het vermoeden van onschuld schendt door de affirmatieve formuleringen en door het feit dat de journalist klaagster voor publicatie niet om haar versie van de feiten heeft gevraagd. Het artikel maakt klaagster ook overdreven herkenbaar en de journalist had haar na publicatie de kans moeten geven om te reageren, toen ze daar zelf om vroeg.

Het tweede artikel is meer genuanceerd en in de voorwaardelijke wijs geschreven. Daarom is de klacht gegrond wat het eerste artikel betreft.

---

De Raad voor de Journalistiek heeft een klacht van Johan De Mol tegen Het Laatste Nieuws en journalist Jan Segers ongegrond verklaard. De klacht gaat over een opiniebijdrage die klager op de korrel neemt. De zoon van klager kreeg een boete omdat hij op een gevaarlijke steenweg tegen de richting in fietste. Klager raadde hem aan om de boete niet te betalen maar aan te vechten voor de rechtbank. Volgens het opiniestuk vult klager zijn rol als academicus bizar in, omdat men van een academicus zou verwachten dat hij zijn expertise ten dienste stelt van samenleving en beleid, en niet gebruikt om wetten en regels actief te ondermijnen.

Volgens de Raad becommentarieert de journalist de uitspraken van klager met overdrijving, polemisch en provocerend, maar begaat hij daarmee geen beroepsethische fout. Als auteur van een opiniebijdrage heeft de journalist een grotere mate van vrijheid om zijn mening te geven en om conclusies te trekken uit de feiten dan in feitelijke berichtgeving.

---

De Raad voor de Journalistiek heeft een klacht van Huub Fijen en Daisy Van Cauwenbergh tegen HLN.be gegrond verklaard. Het artikel gaf een lijst van 27 bekende Vlamingen die om uiteenlopende redenen in aanraking kwamen met politie en gerecht. Als eerste kwamen gewezen miss België Daisy Van Cauwenbergh en haar man Huub Fijen aan bod. Zij moesten zich voor de correctionele rechtbank verantwoorden voor mensenhandel. De rechtbank stelde vast dat het strafdossier tegen klagers verjaard was, wat betekent dat er geen uitspraak was over schuld of onschuld. Nochtans schept het artikel door een aantal affirmatieve formuleringen de indruk dat klagers strafbare feiten hebben gepleegd. De Raad is daarom van oordeel dat het artikel niet strookt met het principe dat de journalist geen ongegronde verdachtmakingen of beschuldigingen uit.