Bertieaux sust razende MR-leden

Françoise Bertieaux
UNKNOWN Françoise Bertieaux
MR-fractieleidster Françoise Bertieaux verwerpt alle beschuldigingen over de procedure die werd gehanteerd voor de aanduiding van de drie gemeenschapssenatoren van de Franstalige liberalen. In de wandelgangen van het parlement van de Franse gemeenschap wees ze erop dat de wettelijke procedure werd opgevolgd. Die houdt in dat een lijst met drie namen met daaronder de handtekening van de meerderheid van de fractie bij de griffie wordt ingediend.

Bertieaux reageert daarmee op de eerdere uitlatingen van Jean-Luc Crucke, Alain Destexhe en Caroline Persoons. Die laatste twee waren kandidaat-gemeenschapssenator, maar grepen naast een zitje in het rode pluche. Een vergadering van de fractie deze middag kon daarin geen wijziging meer brengen. De fractieleidster weerlegt ook de kritiek op het gebrek aan democratie in de procedure. In het verleden werden de kandidaten nooit gehoord, luidt het.

"Geen agressie ten opzichte van FDF"

Jean-Paul Wahl en Willy Borsus probeerden olie op de golven te gieten. Ze wijzen erop dat niemand baat heeft bij een zware crisis binnen de MR. Ze begrijpen de teleurstelling en felle reacties van diegenen die naast een zitje grepen, maar een tweederdemeerderheid heeft haar keuze gemaakt, benadrukt Borsus. Hij ontkent dat er sprake is van agressie ten opzichte van het FDF.
 
Er dreigt volgens Wahl geen implosie van de partij, al maakt die een moeilijke periode door. Sommigen, zoals Crucke, drukken zich soms nogal fors uit, maar er moet wat tijd overgaan en opnieuw met elkaar worden gepraat om nadien de partij te herlanceren. Wahl herinnerde eraan dat binnenkort een nieuwe MR-voorzitter wordt gekozen. (belga/ypu)