Benoeming voorzitster rechtbank Nijvel geannuleerd

De Raad van State heeft het koninklijk besluit geannuleerd waarmee Michèle Loquifer benoemd werd tot voorzitster van de rechtbank van eerste aanleg van Nijvel. Loquifer was op 1 april 2007 in die functie benoemd.

De annulering is een overwinning voor Xavier Malengreau. Dat is een rechter bij de rechtbank van eerste aanleg op wiens kandidatuur de Hoge Raad voor de Justitie in 2006 niet was ingegaan. Malengreau diende verzoeken in ter annulering en ter opschorting van de benoeming. Op 16 februari werd de opschortingsvraag verworpen, op 11 maart 2008 werd het annuleringsverzoek wel gunstig ontvangen.

Malengreau klaagde onder meer aan dat de balie voor zijn kandidatuur een "heel gunstig" advies had gegeven en voor Loquifer een "gunstig". Door de beslissing van de Raad van State wordt Loquifer opnieuw rechter. Haar mandaat wordt uitgevoerd door de oudste eerste voorzitter, Bernard Desmette, die op 1 september met pensioen zou moeten gaan.

Malengreau vecht ook de benoeming van de voorzitter van de rechtbank van Namen aan. De pleidooien in dit dossier zijn gepland op 18 maart. (belga/jv)