Belgische veiligheidsdiensten kunnen binnenkort opnieuw veilig informatie uitwisselen

Defensieminister Steven Vandeput (N-VA).
PHOTO_NEWS Defensieminister Steven Vandeput (N-VA).
Inlichtingendiensten en andere overheden kunnen binnenkort normaal gezien opnieuw geheime informatie veilig uitwisselen. Zopas kocht het ministerie van Landsverdediging voor 406.000 euro cryptografische uitrusting aan, waarmee het verouderde communicatienetwerk BINII kan worden gemoderniseerd.

BINII (Belgian Intelligence Network Information Infrastructure) is een door het leger ontwikkeld communicatiesysteem waarmee onder andere het Crisiscentrum, het federaal parket, het dreigingsanalyseorgaan OCAD en de inlichtingendiensten gevoelige informatie naar elkaar kunnen verzenden, onder meer over terrorisme.

Het netwerk was door een gebrek aan investeringen zwaar verouderd, waardoor het volgens sommigen geregeld uitviel. Sommige diensten hadden ook lang geen toegang, waardoor gevoelige dossiers met de wagen werden verspreid.

Modernisering
Vorig jaar besloot de regering Defensie een budget te geven om het systeem te moderniseren. "Daarmee werden eerder al nieuwe computers en netwerkcomponenten voor BINII aangekocht", zegt Tony Langone, woordvoerder van Defensieminister Steven Vandeput (N-VA). "Zopas werd een aanbesteding toegekend voor cryptomodules. Dat zijn hardwarematige componenten die aan een pc kunnen worden toegevoegd en waarmee met software berichten kunnen worden versleuteld."

"Door dit sluitstuk van de modernisering is de verwachting dat de problemen opgelost zullen zijn. Wanneer de modules geïnstalleerd zijn, zullen de diensten opnieuw veilig met elkaar kunnen communiceren", zegt Langone, die benadrukt dat BINII nog extra capaciteit zal krijgen voor nog andere gebruikers.

De aanbesteding voor de cryptomodules werd zopas - voor een bedrag van circa 406.000 euro - gegund aan het Italiaanse bedrijf Selex ES. Dat is een dochteronderneming van de technologiegroep Finmeccanica, het moederbedrijf van Fyra-producent AnsaldoBreda. Over de overige kosten was er niet meteen duidelijkheid.