Belgische tak al-Qaida opgerold, geen terreuralarm

De arrestaties houden verband met het terreuralarm dat eind vorig jaar in ons land werd afgekondigd.
De arrestaties houden verband met het terreuralarm dat eind vorig jaar in ons land werd afgekondigd.

Het terreuralarm in België wordt niet verhoogd na de arrestaties van 14 verdachten in Brussel en Luik die de Belgische tak zouden vormen van al-Qaida. Dat bevestigde Peter Mertens van het Crisiscentrum Binnenlandse Zaken. "Na een grondige evaluatie werd besloten de terreurdreiging niet te verhogen. De arrestaties hebben dus niet geleid tot een bijsturing. Dit geldt zowel voor het algemene, nationale niveau als voor de Europese top", aldus Mertens. Het niveau 2, op een totaal van 4 niveaus, blijft gehandhaafd. Dit niveau gaat uit van een latente dreiging en is reeds sinds lange tijd van kracht.

Vandaag hield de federale gerechtelijke politie van Brussel drie personen aan die banden zouden hebben met al-Qaida. Eén verdachte was mogelijk van plan een zelfmoordaanslag te plegen. In totaal werden 14 mensen aangehouden en werden er op 16 plaatsen huiszoekingen gehouden.

Gevechten of trainingen al-Qaida
De federale politie kwam vandaag in een federaal strafonderzoek onder leiding van gespecialiseerde onderzoeksrechters terrorisme. Sinds eind 2007 zouden zich vier Belgen vanuit België hebben aangesloten bij de groep MG in de regio's Pakistan en Afghanistan, zo bleek uit het onderzoek.

Verschillende personen zijn volgens het onderzoek naar de regio vertrokken om er deel te nemen aan gevechten of om er een training te volgen. Er zouden directe contacten bestaan tussen deze groep en hooggeplaatste personen van al-Qaida.

Drie van deze vier verdachten keerden vervolgens naar België terug. Twee van hen waren reeds enkele maanden terug in België en werden door de politie in het oog gehouden. De derde kwam op 4 december 2008 terug en speelde een belangrijkere rol binnen de organisatie.

Mogelijke zelfmoordaanslag
Uit recente informatie blijkt dat deze derde verdachte mogelijk van plan was een zelfmoordaanslag te plegen. De betrokkene zou groen licht hebben gekregen voor een operatie en hij was van oordeel dat hij niet zou terugkeren van zijn missie. Verder blijkt dat hij afscheid had genomen van zijn dierbaren. Er is ook sprake van een video, wellicht een afscheidsvideo, die door een coördinator nadien aan zijn dierbaren zou worden bezorgd.

Doelwit onduidelijk
Op 7 december werd bovendien een bericht onderschept, waarin sprake is van de evacuatie van de vrouwen en kinderen. Bij vorige aanslagen was er soms sprake van een gelijkaardige evacuatie.
Het federaal parket kon niet uitsluiten waar de aanslag zou plaatsvinden. Het kon gaan om een operatie in Afghanistan of Pakistan, maar het is niet uitgesloten dat België of Europa het doelwit was. Aangezien er vandaag een Europese top plaatsvindt in Brussel, besloten de onderzoeksrechters en het federaal parket deze ochtend tussen te komen om geen enkel risico te lopen.

In dezelfde operatie werden ook 11 andere mensen voor verhoor opgepakt. Op 16 verschillende plaatsen in Brussel en Luik werden huiszoekingen verricht. Talrijke computers en documenten werden in beslag genomen. Er werden geen wapens of explosieven aangetroffen.

Nizar Trabelsi
Het onderzoek, dat reeds een jaar aan de gang is en waarbij 83 onderzoekers permanent aan het werk waren, houdt verband met de tussenkomst op 21 december vorig jaar in de ontsnappingspoging van Nizar Trabelsi. Een groep zou van plan geweest zijn Trabelsi hierbij te helpen maar werd onderschept door de politie. Het is het onderzoek naar deze verdachten dat de onderzoekers op het spoor bracht van de groep die vandaag werd gearresteerd.

Uit onderzoek bleek dat de tussenkomst in december 2007 wellicht ook een aanslag in Brussel heeft voorkomen. Door de verhoogde terreurwaakzaamheid in december 2007 zou de groep besloten hebben van deze actie af te zien. (belga/tw/sps)