Belgische staat moet 4 gevangenen dwangsom betalen

BELGA
De Belgische staat is veroordeeld tot het uitbetalen van dwangsommen van 250 euro per persoon per dag aan vier gedetineerden uit de gevangenis van Bergen. De gevangenen stapten naar de rechtbank om hun verslechterde leefomstandigheden sinds de cipiersstaking aan te klagen. Justitie heeft echter nog geen dwangsommen uitbetaald, meldt het Gevangeniswezen.

"De omstandigheden van het gevangenschap zijn de kern van het probleem. De families kunnen de gedetineerden niet meer bezoeken omdat slechts twee bezoeken per week toegelaten zijn. Ze kunnen hen zelfs geen propere lakens meer brengen", zegt Napoli. "De gedetineerden mogen nog beperkt naar buiten, de voeding is niet correct, de medische zorgen zijn niet meer verzekerd. Er is zeker één verpleegster aanwezig, maar geen arts, geen psychiater, geen kinesist. We vragen dat deze diensten worden verzekerd", aldus de advocaat van de vier gedetineerden.

Woensdag is opnieuw een hoorzitting gepland in kort geding voor de rechtbank van eerste aanleg van Bergen voor een vijfde gevangene.

Nog geen betaling
Volgens het Directoraat-Generaal Penitentiaire Inrichtingen is het nog te vroeg om eventuele dwangsommen uit te kunnen keren. Er moet eerst nog worden nagegaan of de uitspraak van de rechtbank al dan niet werd nageleefd.

Belgische staat al meermaals veroordeeld tot dwangsom
Sinds de start van de staking van de gevangenisbewakers -op maandagavond 25 april- werd het regime in heel wat gevangenissen noodgedwongen aangepast. Zo werden de mogelijkheden om de cel te verlaten, te douchen of bezoek te ontvangen ingeperkt. Verschillende gevangenen zijn daarop naar de kortgedingrechter gestapt om de leefomstandigheden aan te klagen.

De staat is daardoor al meermaals veroordeeld tot het uitbetalen van dwangsommen aan gedetineerden. Al op dinsdag 3 mei werd een bedrag van 10.000 euro per inbreuk toegekend aan veertig gevangenen van de gevangenis van Itter en Nijvel. Later werden ook dwangsommen toegekend aan gedetineerden in Lantin, Hoei, Paifve, Vorst, Marche-en-Famenne en Jamioulx.