Belgische onderhandelaar over VN-migratiepact: “Alles wat België wou, staat in de tekst”

Jean-Luc Bodson, de Belgische onderhandelaar over het VN-migratiepact, in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken vandaag.
BELGA Jean-Luc Bodson, de Belgische onderhandelaar over het VN-migratiepact, in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken vandaag.
Ambassadeur Jean-Luc Bodson, de speciale gezant voor Asiel en Migratie die voor België de onderhandelingen over het VN-migratiepact voerde, was tevreden over de tekst omdat alle instructies die hij gekregen had erin werden opgenomen. "We hebben bekomen wat we wilden", verklaarde hij vandaag in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken.

Bodson beet de spits af van de speciale hoorzittingen over het migratiepact dat binnen de meerderheid voor hoogspanning zorgt. Zoals bekend vindt de N-VA de tekst onaanvaardbaar, terwijl de overige drie coalitiepartners vinden dat ons land hem moet goedkeuren, eventueel met een begeleidende nota.

Opmerkingen van Francken

De diplomaat gaf een overzicht van de onderhandelingen, hoe de Belgische positie werd bepaald en de belangrijkste aanpassingen die op vraag van de EU-lidstaten werden aangebracht. Herhaaldelijk verwees hij daarbij over de opmerkingen van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en het kabinet van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken, zoals over de gezinshereniging (die conform de Belgische wetgeving werd aangepast) of de opsluiting van minderjarige vreemdelingen.

Jean-Luc Bodson stelde dat hij tijdens de onderhandelingen in een vrij gemakkelijke positie zat omdat het Belgische standpunt een "mediaan" standpunt was en de opmerkingen van ons land gedekt waren door de harde standpunten van het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Nederland.

Hij wees erop dat de tekst niet juridisch bindend is en dat de soevereiniteit van de landen nadrukkelijk wordt verdedigd. Over de definitieve tekst stelde de Belgische regering op 12 september dat de tekst evenwichtig was en rekening hield met de Belgische opmerkingen. De regering engageerde zich ook om hem te promoten bij andere landen.

Geen probleem tijdens eerdere vergadering

Binnen de regering werd driemaal vergaderd over het VN-migratiepact in een zogeheten “cormulti”, die door Buitenlandse Zaken wordt georganiseerd en waaraan de kabinetten van Asiel en Migratie, Ontwikkelingssamenwerking, Binnenlandse Zaken, Economische Zaken deelnemen, net zoals de premier, de gewesten en de bevoegde diensten zoals DVZ of Fedasil.

Er waren drie vergadering: op 19 februari op basis van de ‘zero draft’ van het pact, op 4 juni toen de tekst nagenoeg voldragen was en op 12 september bij de definitieve goedkeuring van de tekst.

Bodson zei goed samengewerkt te hebben met DVZ en het kabinet van Theo Francken. “Ze stelden een aantal ‘rode lijnen’ die voor hen niet konden, maar die hebben we allemaal uit de tekst kunnen halen”, stelde de ambassadeur.

Het kabinet-Francken was op de vergadering van 12 september niet aanwezig, maar Bodson zei wel contact gehad te hebben en toen bleek er geen probleem met de tekst. Dat veranderde eind oktober, toen de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz aankondigde zich terug te trekken uit het pact. 

Prof. Anne Lagerwal (ULB), advocaat Fernand Keuleneer, prof. Ellen Desmet (Universiteit Gent) en ambassadeur Jean-Luc Bodson.
Photo News Prof. Anne Lagerwal (ULB), advocaat Fernand Keuleneer, prof. Ellen Desmet (Universiteit Gent) en ambassadeur Jean-Luc Bodson.

Amendement

Na Bodson kwamen nog zes experten aan het woord, die door de verschillende fracties werden voorgesteld. Het ging om Brussels advocaat Fernand Keuleneer, de professoren Anne Lagerwal (ULB), Pierre d’Argent (ULB), Ellen Desmet (Universiteit Gent), Jan Wouters (KULeuven) en gewezen voorzitter van het Grondwettelijk Hof Marc Bossuyt. 

Patrick Dewael gaf in de commissie alvast een schot voor de boeg. Hij stelde voor om het voorstel van resolutie van de oppositie te amenderen. De tekst vraagt om het VN-migratiepact te ondertekenen. Dewael wil een interpretatieve verklaring toevoegen, iets wat de N-VA verwerpt. Het debat daarover moet in de namiddag aan bod komen in de commissie. Dewael verwacht dat er een ruime meerderheid zal zijn voor zijn voorstel, en “die hoeft niet altijd samen te vallen met de huidige meerderheid”. Dat opent meteen de deur voor een wisselmeerderheid.

De meeste experts toonden zich voorstander van een interpretatieve verklaring toegevoegd aan het VN-migratiepact. “Maar dan gebeurt dat best met meerdere landen”, stelde Marc Bossuyt. 

‘Soft law’

De professoren waren het eens dat het VN-migratiepact juridisch niet-bindend is en een voorbeeld is van ‘soft law’. Maar dat betekent niet dat er geen gevolgen zijn. “Het pact zal wel degelijk invloed hebben. Het kan door rechters als referentietekst gebruikt worden, omdat de tekst nog via een resolutie door de Verenigde Naties zal worden goedgekeurd”, stelde Pierre d’Argent. Daarbij doet het er niet toe of België deze resolutie goedkeurde of niet. Voor d’Argent zou het raadzaam zijn een interpretatieve nota aan het pact toe te voegen “om een aantal poortjes te sluiten”.

Niet juridisch bindend, maar het pact zal wel degelijk invloed hebben.

Pierre d’Argent

Enkel Anne Lagerwal meende dat een interpretatieve nota of verklaring geen zin heeft, net omdat het migratiepact geen bindend karakter heeft.

Marc Bossuyt herhaalde dat hij het niet raadzaam vindt om volgende maandag niet naar Marrakesh te gaan. “Ik ben geen voorstander van een afwezigheidspolitiek. Dat zou ons kwalijk genomen worden”, meende hij. Ook ambassadeur Jean-Luc Bodson wees op de politieke gevolgen om niet naar Marrakesh te gaan.
50 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • Jan Boden

  Het probleem is dat alles wat België niet wou ook in de tekst staat.

 • Richard Kerkhofs

  Over definitieve tekst stelde de Belgische regering op 12 september dat de tekst evenwichtig was en rekening hield met de Belgische wetgeving ter zake. 12 september komt voor 14 oktober 2018! Dit is een flagrante beruk met het cordon sanitaire en de N-VA is niet mans genoeg om dat toe te geven.

 • Didi Bellens

  Ben er faliekant tegen dat Premier Michel t.t.z. België dit pact zou tekenen. Maar Michel veegt er ook faliekant zijn voeten aan van wat wij Belgen willen.

 • Herwig Depoorter

  Als dat toch geen bindende tekst zou zijn, , totaal vrijblijvend dus, zoals beweerd, waarom dan een regeringscrisis riskeren ? De oplossing zou dan ook kunnen zijn om in alle neutraliteit, niet te tekenen. Uitvluchten genoeg, te vaag, te onduidelijk, uitstellen tot later enz. Want uiteindelijk zou dat toch niet veel veranderen. Diegenen die het willen zullen toch de teksten van deze VN resolutie te pas of te onpas inroepen, ondertekend door België of niet.

 • marc castermans

  Bij de Vlaamse bevolking is er een grote wil om dit pact in de vuinisbak te kieperen. Mochten de Vlamingen hiervoor op straat komen in een geel vestje dan zouden de straten geel kleuren.