Belgische marineschip Godetia op 9 april terug in Zeebrugge

UNKNOWN
De A960 Godetia, een commando- en logistiek steunschip van de Belgische marine, meert op vrijdag 9 april terug in Zeebrugge aan, na een reis van twee maanden in West- en Centraal-Afrika. In die periode legde het schip 11.300 zeemijlen af (21.000 km) en ontscheepte het meer dan 35 ton hulpgoederen in verschillende Afrikaanse landen.

De Godetia verliet op maandag 8 februari zijn thuishaven Zeebrugge, met een opdracht voor de boeg die paste in het Amerikaanse Africa Partnership Station-programma (APS). De landen die de Godetia tijdens zijn reis aandeed, zijn Marokko, Gambia, Kameroen, Congo-Brazzaville, Congo (Kinshasa), Benin, Senegal en Portugal.
 
Een van de taken van de bemanning van de Godetia was het opleiden van in totaal 34 Afrikaanse instructeurs voor kustwachttaken - een opdracht waarmee de piraterij, de illegale visvangst en de drugs- en mensenhandel in de regio wordt aangepakt. Op termijn moeten de Afrikaanse mariniers erin slagen autonoom de maritieme veiligheid in hun kustwateren en de Golf van Guinee te handhaven.

De keuze voor België was ingegeven door de kennis van het Frans, de dominante voertaal in de West-Afrikaanse kuststreek. Het was nog maar de tweede keer dat dergelijke opdracht aan een niet-Amerikaans schip werd toevertrouwd.
 
De hulpgoederen die het schip aan boord had, waren afkomstig van ngo's en de stad Oostende, de peterstad van het schip. (belga/ypu)