Belgische journalisten eisen behoud aanvullend pensioen

BELGA

Tijdens de algemene vergadering van de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België (AVBB) is unaniem een motie goedgekeurd waarin het behoud geëist wordt van het aanvullende journalistenpensioen. Dat pensioen, dat in 1971 werd ingevoerd en gefinancierd wordt door uitgevers en journalisten die hiervoor respectievelijk 2 en 1 procent van het brutoloon bijdragen, werd in het kader van de pensioenhervorming afgeschaft.
 
Alternatief systeem
Na fel protest uit de sector beloofde minister van pensioenen Vincent Van Quickenborne inmiddels werk te maken van "een duurzamer alternatief systeem". Maandag hebben vertegenwoordigers van de AVBB hierover een nieuw contact met de minister.
 
Ook voor zelfstandigen
De journalistenvereniging wil overigens niet alleen het behoud van het systeem maar ook uitbreiding tot zelfstandige beroepsjournalisten.
 
De AVBB betreurt "dat het systeem zonder enig voorafgaand overleg werd afgeschaft en op basis van gedeeltelijke en verkeerde cijfers, terwijl het regime zelfs boni oplevert in het voordeel van het algemeen pensioenstelsel". Ten tijde van de afschaffing schermde Van Quickenborne met een studie van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) uit 1995 waaruit zou blijken dat er een beperkt deficit was ten laste van de overheid.

Overschot
Uit een nieuwe studie van de RVP blijkt volgens de AVBB echter dat er de afgelopen vijf jaar een positief overschot was van 2 miljoen euro tussen de bijdragen en de uitbetaalde pensioenen. De AVBB eist volledige transparantie van de financiële stromen - de bijdragen en de uitkeringen - zowel voor het verleden als de toekomst en pleit "voor een monitoring die op jaarbasis toelaat de evolutie te analyseren". (belga/lb)