Belgische bisschoppen publiceren gedragscode voor medewerkers in de Kerk

Archbishop Jozef De Kesel pictured during the consecration of Lode Aerts, new bishop of Brugge, Sunday 04 December 2016, in the Sint-Salvator Cathedral in Brugge. BELGA PHOTO KURT DESPLENTER
BELGA Archbishop Jozef De Kesel pictured during the consecration of Lode Aerts, new bishop of Brugge, Sunday 04 December 2016, in the Sint-Salvator Cathedral in Brugge. BELGA PHOTO KURT DESPLENTER
In de strijd tegen seksueel misbruik hebben de Belgische bisschoppen en de oversten van ordes en congregatie in ons land een gedragscode gepubliceerd voor al wie beroepshalve of als vrijwilliger werkt in de Kerk. De gedragscode geldt voor iedereen die met kwetsbare volwassenen, jongeren en kinderen werkt. De code schuift elf concrete leef- en werkregels naar voren waarvan wordt verwacht dat al wie in de Kerk werkzaam is die naleeft.

De code onderstreept vooreerst en nogmaals dat wie op de hoogte wordt gebracht of een ernstig vermoeden heeft van seksueel misbruik of grensoverschrijdend gedrag alle mogelijkheden moet benutten die de beroepsethiek en de wetgever aanreiken om dit te melden, het te beëindigen of te voorkomen. 

De klemtoon ligt op blijvende waakzaamheid en geregelde evaluatie. Leidinggevenden en collega's moeten samen zorg dragen voor de professionaliteit van hun team, luidt het. Wie werkt in de Kerk zal geregeld uitgenodigd worden op vormingsactiviteiten, al dan niet met verplichte deelname. De Interdiocesane Commissie voor de Bescherming van Kinderen en Jongeren zal toezicht houden op de organisatie en de inhoud ervan. 

De brochure 'Gedragscode voor wie werkt in de Kerk' telt 20 bladzijden en kost 3 euro. De brochure is uitgegeven door de uitgeverij Licap. 
17 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • Gerry Cle

  De kerk hoeft helemaal geen eigen gedragscodes te hebben. Ze vallen, net als iedereen, onder de normale bestaande wetgeving. GEEN uitzonderingen, GEEN interne onderzoeken, GEEN doofpotoperaties en GEEN kwijtschelding of vergiffenis.

 • johan vankeirs

  Deze regels moesten 50 jaar geleden reeds gemaakt geweest zijn.Ondertussen zijn duizenden slachtoffers het bewijs van het misbruik van de kerk.Velen kunnen zich nog steeds verschuilen met een royaal pensioen er bovenop.

 • oswald billiet

  Het is eerder de kerk die haar gedragscode moet wijzigen, al wordt dat al jaren gezegd aan dovenmanse bischoppelijke oren: schaf het celibaat af en laat de vrouw bedienen in de kerk. Een totale ommekeer? Heel zeker. Meer gevulde kerken? Ook heel zeker.

 • Ronny Martin

  Zolang ze de Vangheluwes beschermen blijft het een misdadige en smerige organisatie waar we allemaal veel te veel voor betalen.

 • Patrick Kelchtermans

  Hebben die echt 20 bladzijden uitleg nodig voor wat te doen bij kindermisbruik? Gedragscode? Dat hele instituut loopt decennia achter op de realiteit, net zoals alle andere godsdiensten trouwens.