Belgische begroting krijgt Europees ultimatum tot maart 2015

"Tax shift en vermindering lasten op arbeid is nodig"

Ons land krijgt van de Europese Commissie tot maart volgend jaar de tijd om de begroting en de schuldgraad onder controle te krijgen. België is een van zeven eurolanden die volgens de Europese Commissie een begroting hebben ingediend die dreigt de Europese regels niet na te leven. Vooral de schuldgraad is problematisch.

De Commissie juicht de aangekondigde pensioenhervormingen en maatregelen om de competitiviteit te versterken toe, maar "meer is nodig, vooral een tax shift waarbij de belastingen op arbeid worden verminderd". Begint maart 2015 zal de Commissie de Belgische overheidsfinanciën opnieuw onderzoeken.

De Commissie geeft vandaag zijn analyse van de ontwerpbegroting 2015 van de regering-Michel vrij. Ze verwijst vooral naar de hoge schuldgraad, "rond 105 procent van het bbp", om België in te delen bij de landen die niet ondubbelzinnig voldoen aan de regels van het Stabiliteits- en Groeipact. Behalve België dienden ook Spanje, Frankrijk, Italië, Malta, Oostenrijk en Portugal een begroting in die 'at risk of non-compliance' is. "België moet zijn schuldgraad naar beneden brengen, in lijn met het schuldcriterium van het pact", luidt de waarschuwing.

Een selecter groepje vormen de landen die tot maart de tijd krijgen om hun structurele hervormingsprogramma te "preciseren". België krijgt daar enkel het gezelschap van Frankrijk en Italië. Die drie landen zullen in maart opnieuw onderzocht worden. Is er dan geen verbetering opgetreden, belandt ons land opnieuw op de strafbank, waar we pas in het voorjaar van dit jaar af mochten omdat ons begrotingstekort boven de 3 procent bleef.

Opnieuw krijgt de federale regering de vraag om een tax shift door te voeren waarbij de belastingen op arbeid worden verlaagd.

De Commissie merkt zowel bij de begroting 2014 als bij de ontwerpbegroting 2015 op dat (het risico bestaat dat) afgeweken wordt van het afgesproken pad om de schuldgraad af te bouwen. Zo'n vermindering van de schuld is in het huidige economische klimaat "weliswaar veeleisend", geeft de Commissie toe.

Verder kondigt de Commissie ook aan dat er een grondige analyse komt van de economische competitiviteit van België, maar dat geldt voor ruim de helft van de 28 EU-lidstaten.


Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker.
AP Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker.

Begrotingsrapport Europese Commissie

Sp.a hekelt begrotingswerk

"De Europese Commissie aanvaardt voor 800 miljoen euro maatregelen van deze regering niet, wat bijzonder pijnlijk is voor een regering die van het begrotingswerk haar grote prioriteit maakt". Zo reageert sp.a-Kamerfractieleidster Karin Temmerman op het rapport van Europa. "De Commissie stuurt België naar huis met een herexamen in maart".

De 800 miljoen euro aan maatregelen die Europa niet aanvaardt, gaan volgens Temmerman onder meer over ontvangsten die de regering had ingeschreven voor de fraudebestrijding, voor de liquidatiebonus en voor de afschaffing van de zogenaamde monsterboetes van 309 procent. "Bovendien zegt de Commissie heel duidelijk dat de anticipatieve heffing op het pensioenspaargeld een eenmalige maatregel is die het structureel begrotingssaldo niet verbetert", weet de Vlaamse socialiste.

Volgens haar probeerde de regering deze week al te anticiperen op een negatief rapport door de schuld bij een ander te leggen. "Bij de economische groei die tegenvalt, bij de vorige regering, bij een politiek spel van Frankrijk en Italië", somt Temmerman op. "De waarheid is dat de Europese Commissie streng is voor de begroting van deze regering en 800 miljoen aan maatregelen niet aanvaardt".

Ze merkt ook op dat de Europese Commissie vraagt een tax shift door te voeren waarbij de lasten op arbeid worden verlaagd. "Ik denk dat we intussen van elke nationale en internationale instantie dat advies hebben gekregen. Maar de regering blijft Oost-Indisch doof voor deze noodzaak", besluit Temmerman.

Dit is bijzonder pijnlijk voor een regering die van het begrotingswerk haar grote prioriteit maakt

Karin Temmerman