Belgisch boeddhisme wordt weldra erkend

Jo Vandeurzen.
UNKNOWN Jo Vandeurzen.

De programmawet die voortvloeit uit de federale begroting 2008 voorziet een allereerste werkingskrediet voor het Belgische boeddhisme via het departement van Justitie, dat zich bezighoudt met de erediensten. Doel is om het boeddhisme zich in goede omstandigheden te laten organiseren, alvorens het officieel te erkennen.

Het subsidieproject werd officieel ingediend door minister van Justitie Jo Vandeurzen (CD&V) en gevalideerd door alle betrokken ministeriële kabinetten. Het artikel uit de programmawet wordt vrijdag besproken op de ministerraad en op 20 maart in de Kamer.

Voorbereidende stap
"Het gaat om een voorbereidende stap", zo staat in het artikel. Eerst moet een "structurering van het boeddhisme" mogelijk gemaakt worden. Nadien zal het parlement opgeroepen worden om zich uit te spreken over de erkenning van het boeddhisme als "filosofische, niet-confessionele levensbeschouwing". Dat betekent dat op termijn de lonen en pensioenen van de lama's, monniken en "morele assistenten" door Justitie betaald kunnen worden.

De Boeddhistische Unie van België, die zestien verenigingen van verschillende boeddhistische tradities groepeert en 50.000 beoefenaars, diende in maart 2006 een aanvraag tot erkenning in.
Dankzij de subsidie zou de Unie een algemeen secretariaat kunnen oprichten, dat met de staat onderhandelt over de erkenning van afgevaardigden en het inrichten van boeddhismelessen in scholen. (belga/ka)