België veroordeeld door Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg heeft België in vier verschillende dossiers veroordeeld voor het onvoldoende motiveren van arresten van het assisenhof. De vier betrokken mensen, die momenteel een gevangenisstraf uitzitten in ons land, krijgen een schadevergoeding van samen meer dan 11.000 euro toegewezen.

De vier mensen die naar het EHRM waren gestapt, werden tussen oktober 2008 en mei 2009 in vier aparte zaken schuldig bevonden aan feiten als moord en gijzeling. Ze werden veroordeeld voor celstraffen die variëren van twintig jaar tot levenslang. Omdat ze van mening waren dat het arrest van het assisenhof onvoldoende gemotiveerd werd, waren tegen hun veroordeling in Cassatie gegaan, maar daar werden ze in het ongelijk gesteld.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde dinsdag evenwel dat hun rechten wel degelijk werden geschonden. Het EHRM verklaarde dat ze "niet beschermd werden tegen een willekeurige veroordeling na hun proces, wegens een gebrek aan motivering van de beslissing van de juryleden en het arrest van het assisenhof".

Ons land moet aan de vier nu elk een schadevergoeding van 2.000 euro betalen. Een van de vier krijgt daarnaast nog een bijkomend bedrag van 3.138,15 euro toegewezen.

België werd in 2009 in de zaak-Taxquet al eens veroordeeld voor het onvoldoende motiveren van een assisenuitspraak. Sindsdien heeft België de wetgeving aangepast en is bij assisenzaken een motivering vereist.

België is sinds vorige week voorzitter van de Raad van Europa. Ons land maakte daarbij duidelijk dat het tijdens zijn voorzitterschap een prioriteit wil maken van de effectieve uitvoering van de arresten van het EHRM.