België heeft hoogste aandeel vorsers en ingenieurs in EU

UNKNOWN

Nergens in de Europese Unie ligt het aandeel van wetenschappers en ingenieurs in de arbeidsbevolking hoger dan in België. Dat blijkt uit cijfers die Eurostat, het statistisch bureau van de EU, heeft gepubliceerd.

Koploper
In België is 7,9 procent van de arbeidsbevolking aan de slag als wetenschapper of ingenieur. Dat maakt van ons land de koploper van Europa. Landen als Ierland (6,8 procent), Finland (6,7 procent), Zweden (6,5 procent) en Denemarken (6,0 procent) volgen op ruime afstand. Het Europese gemiddelde bedraagt 4,8 procent.

Investeringen
Dat België over het grootste aandeel wetenschappers en ingenieurs beschikt, betekent evenwel niet dat de investeringen in onderzoek en ontwikkeling in ons land het Europese gemiddelde ontstijgen. Volgens voorlopige statistieken zou België in 2006 1,83 procent van het bruto binnenlands product gespendeerd hebben. Dat is een pak minder dan in 2000, toen 1,97 procent van het bbp naar onderzoek en ontwikkeling vloeide.

Terugval
In het kader van het proces van Lissabon, dat van Europa de meest performante kenniseconomie ter wereld moet maken, namen de lidstaten zich bij de eeuwwende voor om tegen 2010 drie procent van het bbp te spenderen aan onderzoek en ontwikkeling. Die doelstelling lijkt ver weg. Volgens een schatting van Eurostat zou het Europese gemiddelde in 2006 1,84 procent bedragen. Dat komt zelfs neer op een kleine terugval in vergelijking met 2000. (belga/gb)