België enige EU-land zonder paspoorten met vingerafdrukken

De Europese Commissie vraagt België om dringend werk te maken van de verplichting om biometrische paspoorten met vingerafdrukken af te geven. België is het enige land dat nog niet met zulke paspoorten werkt en riskeert voor het Europees Hof gedaagd te worden.

Met de afgifte van biometrische paspoorten waarin ook vingerafdrukken van de betrokkene zijn opgenomen, wil Europa reisdocumenten beter beveiligen en de burgers beter beschermen tegen fraude. De betreffende verordening dateert van 2004. De lidstaten hadden tot augustus 2006 de tijd om ervoor te zorgen dat alle nieuw afgegeven paspoorten een chip bevatten met en gezichtsopname van de houder en tot juni 2009 om ook de vingerafdrukken in de chip op te nemen.

Ruim twee jaar later voldoet België nog steeds niet aan die laatste verplichting - als enige Europees land trouwens. "Het is van wezenlijk belang dat alle lidstaten paspoorten afgeven die aan de voorschriften voldoen, anders is er geen garantie dat de EU overal hetzelfde niveau van bescherming tegen fraude biedt", zegt de Commissie.

Ze heeft ons land nu een laatste waarschuwing gestuurd. Als daar binnen de twee maanden geen gevolg aan wordt gegeven, kan ze België voor het EU-Hof van Justitie dagen. (belga/adha)