België en Nederland willen samen precisiebommen kopen

Steven Vandeput
vandeput.fgov.be Steven Vandeput
België en Nederland zijn van plan om samen met een reeks andere Navo-landen preciesiebommen aan te kopen. Defensieminister Steven Vandeput en zijn Nederlandse collega Jeanine Hennis-Plasschaert formaliseerden dat voornemen vandaag in Brussel.

Het aankoopprogramma wordt geleid door de Denen, maar ook Tsjechië, Noorwegen, Spanje, Portugal en Griekenland sloten zich al aan. De precisiebommen - en dan met name laser- en gps-gestuurde bommen - worden volop gebruikt bij luchtoperaties, zoals Belgische F-16's die dit jaar nog uitvoerden boven Irak.

"Precisiebommen zijn aangestipt als één van de kritieke domeinen binnen de Navo", zei Vandeput donderdag bij de ondertekening van de intentieverklaring op het Navo-hoofdkwartier. Het gezamenlijke project kadert dan ook in het 'Smart Defence' programma dat de multinationale samenwerking binnen het bondgenootschap moet aanzwengelen.