België betaalt 2 miljard te veel aan windmolens. En dat zal u merken op uw energiefactuur

Windmolens voor de Belgische kust(archiefbeeld).
BELGA Windmolens voor de Belgische kust(archiefbeeld).
De twee nieuwe Belgische windmolenparken in de Noordzee kosten de consument 2 miljard euro meer dan gelijkaardige parken in het Nederlandse deel van de Noordzee. Dat moet blijken uit een berekening door VRT Nieuws op basis van een vertrouwelijke studie van de CREG, de federale energieregulator. Het gevolg van die 2 miljard oversubsidiëring zal u merken op uw energiefactuur.

De bal ging aan het rollen toen toen de Nederlandse overheid vorig jaar een akkoord sloot voor de bouw van de windmolenparken Borssele 1 en 2, net over de Belgisch-Nederlandse grens, met het Deense energiebedrijf DONG Energy. Er werd een gegarandeerde prijs van 72,70 euro per megawattuur voor de eerste 15 jaar overeengekomen.

Die prijs bleek heel goedkoop, zeker in vergelijking met het akkoord dat ons land een maand eerder had gesloten met twee Belgische consortia voor de ontwikkeling van de windmolenparken Rentel en Norther, vlakbij de Nederlandse windmolenparken, maar dan wel aan de Belgische kant van de grens. De gegarandeerde prijs die de consortia zullen krijgen voor hun elektriciteitsproductie ligt tussen 124 en 130 euro per kilowattuur, en dat gedurende 19 jaar. De uiteenlopende prijzen in België en Nederland raakten vorig jaar al bekend, maar de sector van de windparken zelf zei toen dat men geen appelen met peren mocht vergelijken.

De CREG heeft nu het Nederlandse winnende bod omgerekend naar de Belgische omstandigheden. Dat rapport is bij de VRT beland, waar berekend werd dat, op basis van vergelijkbare data en voor de volledige looptijd van bijna 20 jaar, de Belgische windparken twee miljard euro duurder uitvallen dan de Nederlandse. De VRT voegt er wel aan toe dat het systeem voor de bouw van offshore windparken in België en Nederland totaal verschillend is, "en dat verklaart hoe het mogelijk is dat er zo'n verschil in prijs kan zijn".

Die prijs bleek heel goedkoop, zeker in vergelijking met het akkoord dat ons land een maand eerder had gesloten met twee Belgische consortia

En de kosten?

De meerprijs die België betaalt aan de windmolenparken komt uiteindelijk terecht bij de consument. Zo worden de kosten voor de windmolenparken verrekend in de elektriciteitsfactuur van de consumenten, net zoals dat het geval is voor de kosten van zonnepanelen.

De impact hiervan is wellicht zelfs nog groter dan die van de kostprijs van de subsidies voor zonnepanelen. Die kost wordt door experts namelijk geschat op 12 miljard euro. De subsidies voor alle offshore windmolenparken bedragen minstens evenveel, maar waarschijnlijk zelfs meer.

Groen: "Oversubsidiëring kan niet, ook niet voor windmolens"

Oppositiepartij Groen eist dat minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) aan het parlement de CREG-studie voorlegt waaruit moet blijken dat de twee nieuwe Belgische windmolenparken, Rentel en Norther, overgesubsidieerd worden. "Oversubsidiëring kan niet, ook niet voor windmolens", zegt fractieleider Kristof Calvo.

"De consument wordt keer op keer geconfronteerd met een hogere energiefactuur. Daar komt deze taks nog eens bovenop. Oversubsidiëring is geen duurzaam energiebeleid", zegt Kristof Calvo.

Omdat windmolenparken volgens hem erg belangrijk zijn voor zowel het klimaat, jobs als innovatie, mag oversubsidiëring het draagvlak voor deze projecten niet onderuit halen, zegt hij.

Ook CD&V vraagt duidelijkheid over subsidiëring windmolenparken in Noordzee

Regeringspartij CD&V vraagt inzage in het CREG-rapport waaruit de VRT besluit dat de Belgische offshore windmolenparken met 2 miljard euro overgesubsidieerd zijn. "De consument heeft recht op transparantie en verdient dus te weten waar die mogelijke oversubsidiëring vandaan komt", zegt energiespecialiste Leen Dierick.

Dit is een nieuw element in het dossier, zegt Dierick, die erop wijst dat reeds in juli vorig jaar een wetsontwerp werd goedgekeurd om oversubsidiëring voor de windmolenparken Norther en Rentel in te dijken. "Hierdoor wordt een bedrag van 986 miljoen euro niet meer afgewenteld op de consument", legt Dierick uit.

Ze vraagt aan minister Marghem om de subsidiëring van nabij op te volgen en te laten onderzoeken om oversubsidiëring bij onze windmolenparken te vermijden. "Er worden in België nog drie windparken bijgebouwd. Dit moet gebeuren met behulp van een steunmechanisme dat moet herbekeken worden op basis van de evoluties in onze buurlanden. Het kan niet zijn dat de belastingbetaler deze oversubsidiëring moet betalen en we zo het draagvlak voor hernieuwbare energie aantasten."

N-VA: "Onderhandelen"

Tijdens het vragenuurtje in de Kamer drong Bert Wollants (N-VA) er bij minister Marghem op aan te gaan onderhandelen om de subsidiëring voor de drie volgende parken op zee te drukken. "Indien het niet lukt via onderhandelingen, dan moeten we van de piste van de consessies af en een ander systeem op poten zetten", stelde Wollants.

De minister gaf aan dat ze met de vertegenwoordigers van de drie parken wil bekijken hoe binnen het juridische kader een correcte prijs kan worden bekomen, "die de factuur niet doet ontploffen".

Open vld: "Breken met subsidiewaanzin bij windmolenparken"

Staatssecretaris van de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld) wil minder subsidies toekennen bij de toewijzing van toekomstige windmolenparken in de Noordzee. Dat zegt hij aan de VRT in een reactie op het nieuws dat twee Belgische parken 2 miljard euro meer kosten dan gelijkaardige Nederlandse.

"Dit toont aan dat de oude parken oude spelregels hadden", zegt staatssecretaris De Backer. "Voor de toekomstige parken is het duidelijk dat we met die subsidiewaanzin moeten breken. We moeten nieuwe methodes vinden om de marktprijs aan te halen zodat de prijs in lijn komt met de buurlanden."