België allerlaatst in Europees lijstje verkeersveiligheid op snelwegen, ook fietsveiligheid ondermaats

De snelweg werd volledig afgesloten.
Marc De Roeck De snelweg werd volledig afgesloten.
Per miljoen inwoners vallen er in België 52 verkeersdoden per jaar. Daarmee doen we het een pak slechter dan onze buurlanden en liggen we boven het Europese gemiddelde van 48. Als het enkel over verkeersveiligheid op de autosnelwegen gaat, staan we zelfs allerlaatst in het lijstje met 30 Europese landen: per 1.000 kilometer snelweg vallen er bij ons 57 doden, terwijl dat in Europa gemiddeld 26 is, minder dan de helft.

Het veiligheidsinstituut Vias maakte een uitgebreide analyse en vergelijking van de verkeersveiligheid in alle Europese landen. De resultaten schetsen een onthutsend beeld voor België. Want hoewel we aan een inhaalbeweging bezig zijn, zijn de cijfers niet goed. Met de 52 doden per miljoen inwoners staat België op de 18de van de 31 onderzochte landen, ver van onze buurlanden verwijderd bovendien. Enkel Luxemburg kent een grotere mortaliteit (60 doden per miljoen inwoners). 

Frankrijk doet het net iets beter dan België met een mortaliteit die gelijk is aan het gemiddelde (48). Ook Duitsland (38) doet het beter, en Nederland (31) en het Verenigd Koninkrijk (28) behoren zelfs tot de best presterende landen. Absolute uitschieters zijn Noorwegen en Zwitserland met respectievelijk 20 en 27 verkeersdoden per miljoen inwoners. 

Naast Luxemburg, zijn het uitsluitend Oost- en Zuid-Europese landen die een hogere mortaliteit kennen dan België, met Roemenië (96) en Bulgarije (88) als koplopers.

Inhaalbeweging

De laatste vijftien jaar is het risico om te overlijden in ons land wel fors gedaald, in 2004 ging het nog om 112 doden per miljoen inwoners. Maar ook het Europese gemiddelde is fors gezakt, waardoor onze positie ongeveer dezelfde is gebleven

Pas de laatste vijf jaar kende België een opvallend sterkere daling (-22 procent) dan op Europees niveau (-5 procent). Alleen Noorwegen, Ierland en twee Baltische staten kenden een grotere afname. In verschillende landen, waaronder de goed presterende landen Zweden en Nederland nam het aantal doden in deze periode zelfs toe. 

Fietsveiligheid ondermaats

Vias merkt op dat er vooral nog werk is qua fietsveiligheid. België bevindt zich daar met 7,5 doden per miljoen inwoners bij de vier slechtst presterende landen: alleen in Roemenië en Hongarije ligt de mortaliteit hoger, Polen haalt hetzelfde cijfer. Nederland en Denemarken, waar de fiets een veelgebruikt verplaatsingsmiddel is, bevinden zich ook boven het Europese gemiddelde van 4,1, maar kennen wel een lagere mortaliteit dan België.

En terwijl de Europese landen allemaal samen gemiddeld voor 23 procent minder fietsdoden zorgden tussen 2007 en 2016, daalde dat cijfer bij ons maar 13 procent.

Dubbel zo hoog risico op snelwegen

Ook op de autosnelwegen loopt de Belg een hoger dan gemiddeld risico te overlijden. Met 57 doden per 1.000 kilometer autosnelweg is België het slechtst presterende land wat verkeersveiligheid op die wegen betreft. België kent zo een wegrisico dat meer dan dubbel zo hoog ligt als het Europese gemiddelde van 26. Tot de best presterende landen behoren Ierland, Finland en Zweden. Buurlanden Frankrijk, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk bevinden zich net onder het Europese gemiddelde, Nederland en Duitsland er net boven. 

De zwakke positie van België zou verder verklaard kunnen worden door het hoge aantal voertuigen op onze autosnelwegen, zegt Vias, zeker in vergelijking met sommige dunbevolkte landen. Maar zelfs als we rekening houden met de verkeersdrukte en de cijfers worden uitgedrukt als het aantal verkeersdoden per miljard afgelegde kilometer scoort België erg zwak. Het risico is dan nog altijd meer dan het dubbele van dat in Nederland en zelfs drie maal groter dan in het Verenigd Koninkrijk. Ook ten opzichte van de buurlanden Frankrijk en Duitsland scoort België beduidend zwakker .

Ten slotte kent België ook een zeer hoge mortaliteit tijdens weekendnachten. Van de 30 onderzochte landen staat België hier voorlaatst, met 4,3 doden per miljoen inwoners per uur, tegenover 2,4 in Europa.

“Nog grote marge voor verbetering”

Voor Vias is het duidelijk. “Ons land doet het minder goed dan de meeste buurlanden, het zijn bijna uitsluitend Zuid- en Oost-Europese landen die het slechter doen”, zegt het rapport. “België bekleedt een middenpositie als ook rekening gehouden wordt met het aantal geregistreerde voertuigen, maar presteert nog altijd slechter dan de buurlanden. De best presterende landen zijn Noorwegen, Zweden en Zwitserland, maar ook de buurlanden Nederland en het Verenigd Koninkrijk kennen een relatief laag aantal verkeersdoden. Er is dus nog een grote marge voor verbetering.”

Vias geeft dan ook enkele aanbevelingen voor een “weloverwogen en efficiënt uitgevoerd verkeersveiligheidsbeleid” mee voor de politiek. Zo moet onder andere de pakkans voor dronken rijden naar omhoog en noemt het instituut “gerichte investeringen die de verkeersveiligheid ten goede komen wenselijk”. Specifiek voor Wallonië vraagt Vias ook een lagere snelheidslimiet buiten de bebouwde kom. 
83 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • eric maier

  Ach totaal vertekent beeld. Griekenland, Italie en een aantal Oost Europese landen zijn letterlijk levensgevaarlijk te noemen wat het verkeer betreft. Vooral de eerste 2 landen zijn bij ons bekend voor de slechtste chauffeurs en waar verkeerslichten vooral decoratie zijn. ViAS geeft dit weer, onderzocht op vraag van de politiek, om te gebruiken voor de, jawwel, km heffing in uw strot te rammen na de verkiezingen.

 • Gilbert Vermeersch

  Alleen snelwegen en fietspaden? Waarom staan we in zowat alle klassementen onderaan? België is op alle vlakken gedurende 45jaar mismeesterd wegens cliëntisme. Het zal veel tijd en veel boterhammen kosten om de boel tot het normale terug te brengen.

 • Roland Jeronimus

  Zo'n hoog aantal fietsdoden terwijl er zo weinig van de fiets gebruik wordt gemaakt is beangstigend. In Nederland deden wij bijna alle ritten binnen een straal van 4/5 km. met de fiets. Na een aantal valpartijen van de kinderen voor het plotseling moeten uitwijken, door gaten in de fietspaden en bijna aanrijdingen zijn wij er mee gestopt. Het is domweg levensgevaarlijk, zelfs voor ervaren fietsers. De steden zijn voor de auto's en dat is politiek bepaald.

 • Benny Deridder

  België kent wel het dichtste wegennet en (bijna) grootste bevolkingsdichtheid. Uiteraard gebeuren er in Zweden minder ongevallen op de (snel)wegen, wegens veel uitgebreider wegennet (km/weg / inwoner) en verkeersintensiteit. Daar wordt hier dus duidelijk geen rekening mee gehouden en is dus geen relevante studie.

 • Annie Broeckx

  Misschien moet eens gedacht worden aan verkeersopleiding voor fietsers en voetgangers!