Ga naar de mobiele website
^ Top

Belastingdruk nergens zo hoog als in België

photonews
De belastingdruk is nergens zo hoog als in België. Dat zal voor velen geen verrassing zijn, maar dat blijkt nu ook uit een nieuw rapport van de OESO. Opvallend: het verschil met de andere landen wordt groter en groter.

België staat traditioneel steeds bovenaan het lijstje van landen met de hoogste fiscale druk op arbeidsinkomen. Dat is voor 2011 niet anders. Maar, zo zegt Bert Brys - senior tax economist bij de OESO - terwijl landen als Duitsland en Hongarije, die ook een hoge belastingdruk kenden, de voorbije jaren de belastingen hebben verlaagd, deed ons land dat niet. "België heeft die trend van belastingverlagingen en hervormingen niet gevolgd."

Alleenstaanden
Concreet mat de OESO de belastingdruk op het looninkomen van een gemiddelde werknemer uit de privésector: hoeveel van wat een werknemer kost aan een werkgever keert in de vorm van werkgeversbijdragen, werknemersbijdragen en inkomensbelasting terug naar de staat.

Voor een alleenstaande zonder kinderen met een gemiddeld inkomen bedroeg die belastingdruk in ons land in 2011 55,5 procent. Dus amper 45 procent van wat de werknemer kost, komt effectief bij die werknemer terecht. België staat daarmee bovenaan het lijstje van OESO-landen. De dichtste achtervolger is Duitsland met 49,8 procent. De belastingdruk voor een werknemer met een loon dat 167 procent van het gemiddelde loon bedraagt, is maar liefst 60,7 procent. De dichtste achtervolger hier is Frankrijk met 53,5 procent. In geen enkele ander lidstaat van de OESO wordt arbeidsinkomen van alleenstaanden zo zwaar belast.

Gezinnen
Maar ook in andere categorieën scoort ons land hoog. Voor een gezin met twee kinderen en één inkomen stond België enkele jaren geleden relatief laag in de OESO-ranking. Nu zijn we gestegen naar plaats twee, met een belastingdruk van 40,3 procent, na Frankrijk (42,3 procent).

Voor een gezin met twee kinderen met twee inkomens (waarvan één gemiddeld, en één op 67 procent van dat gemiddelde) staat België met 48,2 procent op de eerste plaats qua belastingdruk.

Veel aftrekposten
De reden van die hoge belastingdruk is volgens Brys dat ons land enorm veel aftrekposten heeft. "De belastingdruk is hoog, maar die is nodig omdat er zoveel vrijstellingen en uitzonderingen zijn." De OESO raadt ons land dan ook aan om de belastingbasis te verbreden, door te snoeien in het aantal aftrekposten. Op die manier kan de belastingdruk omlaag, zodat de kost voor de werkgever ook omlaag kan.

VBO: "België wint verkeerde wedstrijden"
Met titels als hoogste loonkost van Europa en hoogste lasten op arbeid van de OESO-landen wordt het moeilijk om de motor van jobcreatie op gang te trekken. Dat zegt het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). "België wint de verkeerde wedstrijden", concludeert de werkgeversorganisatie. Het VBO neemt de cijfers te baat om te pleiten voor een bijsturing van het loonvormingsproces om zo de loonkostenhandicap terug te dringen. De werkgeversorganisatie bepleit ook een meer efficiënte overheid.Meld een bug