Belangstelling voor jeugdparlement in Senaat nog nooit zo groot

PHOTO_NEWS
De Senaat is in deze krokusvakantie opnieuw het domein van 120 jongeren tussen de achttien en vijfentwintig jaar. Zij kruipen in de rol van 98 senatoren, vier ministers, een Senaatsvoorzitter, leden van de Raad van State, een journalistenteam en een organisatieteam. Samen vormen zij het jeugdparlement. Dat parlement is dit jaar aan zijn zevende editie en de belangstelling was nog nooit zo groot. Met drie kandidaten voor één zetel zijn de plaatsjes zeer duur. Op basis van een motivatiebrief beslisten gewezen jeugdparlementsleden wie wel en wie niet mag zetelen.

Volgens Alexandre Theys, die de rol van Senaatsvoorzitter op zich neemt, laat het succes zien dat "jongeren wel degelijk geïnteresseerd zijn in politiek" en hij vindt dan ook dat politici rekening moeten houden met hen.

Op het programma staan er vier wetsontwerpen en elk voorstel wordt verdedigd door een minister. De beleidsdomeinen sluiten dicht aan bij de actualiteit. Dit jaar gaat het om Asiel en Migratie, Justitie, Institutionele Hervormingen en Defensie. Vijf unitaire politieke partijen zetelen er in het halfrond.

Tom Vande Moortel is jeugdminister van Institutionele Hervormingen. Hij heeft een duidelijke ambitie. "Het is de bedoeling om een efficiëntere staatsstructuur te krijgen, met een duidelijkere bevoegdheidsverdeling en het enige nog slapende artikel van de grondwet - artikel 35 - in te vullen." Artikel 35 bepaalt dat alle bevoegdheden aan de deelstaten toekomen, behalve de federale bevoegdheden vastgelegd in een lijst. Die lijst is nog nooit opgesteld.

Jeugdminister Vande Moortel wil deze week zijn definitieve lijst gestemd krijgen. Hij hoopt dat er met zijn wetsontwerp "communautaire stabiliteit komt in ons land". Of hij dit ambitieus plan door het parlement krijgt, weten we vrijdag. Vandaag mocht hij alvast zijn wetsontwerp voorstellen; er waren interpellaties. Morgen volgt een bespreking in de commissie en donderdag en vrijdag zijn er dan de stemmingen in de plenaire vergadering.