Beknopte biografie Vera Dua

UNKNOWN
Vera Dua heeft vandaag haar afscheid uit de politiek aangekondigd. Ze stopt als gemeenteraadslid in Gent en zal zich voortaan bezig houden met duurzame ontwikkeling en transitie.

Dua werd op 25 oktober 1952 geboren in Gent. Ze is van opleiding landbouwkundig ingenieur (specialiteit waters en bossen) en behaalde ook een doctoraat in de landbouwwetenschappen.
 
Dua was tussen 1981 en 1986 wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Gent en werkte tussen 1986 en 1991 als ambtenaar bij de Vlaamse administratie voor milieu-, natuur-, land- en waterbeheer (Aminal). Ze heeft diverse wetenschappelijke publicaties over bosbouw en natuurbehoud op haar naam.
 
Dua was mede-oprichtster van de vrouwengroep binnen Agalev. Ze was enkele jaren gemeenteraadslid in Gent voor ze in 1991 werd verkozen in de Kamer. In 1995 mocht ze gaan zetelen in het eerste rechtstreeks verkozen Vlaams Parlement.
 
Dobberen op Stille Zuidzee
In de legislatuur tussen 1995 en 1999 was ze ook gemeenschapssenator. In die hoedanigheid was ze onder meer actief in de Rwanda-commissie. Ze dobberde in september 1995 rond in de Stille Zuidzee om te protesteren tegen de Franse kernproeven op het eiland Mururoa. In het Vlaams Parlement liet Dua zich opmerken als stevig oppositielid, onder meer tegen toenmalig Landbouwminister Theo Kelchtermans (CVP) in landbouwdossiers als het Mestactieplan (MAP).
 
Ruzie met Dewael
Agalev boekte een klinkende zege bij de verkiezingen van 1999, de bonus van de dioxinecrisis. Dua trad aan als Vlaams milieuminister. Ze kreeg het meermaals aan de stok met de boerenorganisaties. Tot overmaat van ramp zag Dua hoe de landbouw- en milieuverenigingen een luisterend oor kregen bij Vlaams minister-president Patrick Dewael. Terwijl Dua met vakantie was, vroeg hij de organisaties allemaal op de koffie en noemde hij het milieubeleid van Dua "weinig baanbrekend". Ook toenmalig sp.a-fractieleider Bruno Tobback vond dat de milieudossiers van de minister te lang aansleepten.
 
Op drift
De herhaalde twisten werden in juni 2002 op de spits gedreven met enkele zware uithalen vanwege Dua aan het adres van Dewael. "Ik word gestalkt" en "Dewael is op drift geslagen", zo luidde het. Eind juni bereikte de Vlaamse regering een globaal akkoord over hangende milieudossiers, onder meer ook het heikele dossier van de afbakening van "kwetsbare gebieden".
 
Een week voor de verkiezingen van 2003 trok een betoging door Gent, de thuisstad van Dua. De manifestanten hekelden de "groene betutteling" van het platteland. Ook VLD-minister van Economie (en ex-federaal landbouwminister) Jaak Gabriels stapte mee op, tot grote ontsteltenis van de groenen.
 
Eerste voorzitster Groen!
Na de verkiezingsnederlaag op 18 mei stapte Dua op als Vlaams minister, samen met haar collega Mieke Vogels. Dua verdween uit beeld, maar niet voor lang. In november werd ze de eerste voorzitster van het tot Groen! omgevormde Agalev. Vier jaar later, in 2007, gaf ze die fakkel door aan Mieke Vogels. (belga/adb)