Begrotingscontrole levert 4,5 miljoen euro extra op voor Sport

Na de eerste begrotingscontrole van 2008 kan Vlaams minister Bert Anciaux (Spirit) rekenen op extra middelen voor Cultuur, Jeugd en Sport. Anciaux wil alvast 4,5 miljoen euro van dat budget investeren in sport. Zo komt er een campagne die senioren moet aanzetten om te blijven bewegen en komt het project rond een pool voor jeugdtrainers in een stroomversnelling.

Senioren aanzetten tot sporten

Sinds 2004 is het Vlaamse budget voor sport met 61 pct geklommen van 70,9 miljoen euro tot 108,5 miljoen euro (het bedrag na de eerste begrotingscontrole). Van de 4,5 miljoen euro extra middelen die Anciaux nu wil investeren in sport, gaat er 3,5 miljoen euro naar eenmalige initiatieven, de overige 1 miljoen euro is recurrent. In het kader van het Sport voor Allen-beleid gaat er bijvoorbeeld 500.000 euro naar een campagne rond senioren.

"Het gaat om een heus activeringsplan dat senioren moet sensibiliseren en motiveren om te blijven bewegen. De verschillende drempels die hen nu nog verhinderen om aan sport te doen, zullen via deze actie worden weggewerkt", aldus Anciaux.

Dopingcontroles
Door de extra middelen komt ook het geplande jeugdtrainers-project in een stroomversnelling. Ook het aangekondigde systeem van chaperones bij dopingcontroles wordt verder uitgewerkt. Die chaperones, ook wel "plasmaatjes" genoemd, worden ingezet bij dopingcontroles op nationale en internationale wedstrijden.

Daarnaast worden ook nog de middelen voor Bloso, het sportinfrastructuurfonds, de Vlaamse Trainerschool en de sportkampen verhoogd. Voor de verbetering en uitbouw van de sportinfrastructuur zal een extra totaal bedrag van 3 miljoen euro kunnen worden ingezet. (belga/adv)

Bert Anciaux
UNKNOWN Bert Anciaux