Elk kind gelijk voor de fiscus: Van Overtveldt wil één belastingaftrek

photo_news
N-VA legt tijdens de begrotingsbesprekingen een verrassende fiscale hervorming voor ­gezinnen op tafel. Meest ingrijpende luik: ­eenzelfde belastingvrije som voor elk kind ten laste.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) baseert zich voor zijn plannen op de nieuwe kinderbijslag van de Vlaamse regering. Ook die voorziet vanaf 2019 een uniform bedrag voor alle kinderen, ongeacht hun leeftijd of rangorde in het gezin.

De impact van zijn voorstel is niet min. Momenteel stijgt de fiscale aftrek progressief naargelang het aantal kinderen ten laste. Eén kind levert een belastingvrije som van 1.550 euro op, twee kinderen 3.980 euro, drie kinderen 8.920 en vier kinderen 14.420 euro.

Nog geen exact bedrag
Een exact bedrag plakt de minister nog niet op zijn uniform tarief, maar in de wandelgangen circuleert een getal van 2.300 euro. Voor drie kinderen komt dat dus neer op een vrijstelling van 6.900 euro, in plaats van 8.920 euro.

Conclusie: kleine ­gezinnen gaan erop vooruit, grote gezinnen achteruit. Al klopt dat niet helemaal, want het voorstel geldt ­alleen voor kinderen die nog niet ­geboren zijn. Met de budgettaire ruimte die vrijkomt, wil Van Overtveldt een aantal andere aftrekken verhogen. Het gaat om de belastingvermindering voor kinderopvangkosten, de bijkomende belastingvrije som voor alleenstaande ouders en de belastingvrije som voor wie zijn bejaarde ouders in huis neemt.

Het hele plaatje zou budgetneutraal moeten zijn. Een andere ambitie bergt N-VA ­ondertussen op. De begroting raakt in 2019 niet in evenwicht, maakte voorzitter Bart De Wever gisteren duidelijk.

Waarom begraaft De Wever De Wever het begrotingsevenwicht voor 2019 en heeft Michel nog een berg werk voor de boeg? Lees in onze Pluszone, exclusief voor abonnees, alles over de fiscale plannen van de regering. Proef nu vier weken voor maar 1 euro!