"Van Overtveldt heeft de boel opnieuw belazerd"

Oppositie kritisch na begrotingsrapport van Rekenhof

Karin Temmerman (Sp.a)
Photo News Karin Temmerman (Sp.a)
Sp.a-Kamerlid Karin Temmerman haalt uit naar minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) naar aanleiding van de opmerkingen van het Rekenhof over de begroting van 2018. "De minister overschat al drie jaar de opbrengst van de maatregelen en heeft ook nu weer de boel belazerd," zegt de socialiste.

Het Rekenhof kwam vanavond met een lijvig rapport over het begrotingswerk van de regering voor 2018. Daarin staan onder meer enkele kritische opmerkingen over de berekening van de impact van de hervormde vennootschapsbelasting. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) ging er prat op dat die hervorming volledig budgetneutraal zou zijn, maar daar is het Hof niet van overtuigd. De regering heeft geen rekening gehouden met bepaalde - onvoorspelbare - factoren, en gebruikte vaak verouderde gegevens, klinkt het. Ook qua transparantie is het begrotingswerk niet optimaal.

Herexamen

Temmerman heeft het over een "uitermate kritisch" rapport voor het begrotingswerk van de regering-Michel. "Het Rekenhof gelooft niet dat de hervorming van de vennootschapsbelasting budgetneutraal is en vraagt zelfs een herberekening. Het Hof gelooft evenmin dat de effectentaks 254 miljoen euro zal opbrengen", zegt ze. "Het Rekenhof is klaar en duidelijk en geeft de regering een herexamen voor haar begrotingswerk", besluit Temmerman. 

"Gebricoleer"

Ook voor Groen-fractieleider Calvo komen de opmerkingen van het Rekenhof neer op een "tweede zit" voor de regering. Dat zegt hij in de Kamer. 

"Het Hof zegt dat de impact van de vennootschapsbelasting eigenlijk opnieuw berekend moet worden, en heeft er geen vertrouwen in dat het budgetneutraal zal zijn", zegt de Groen-fractieleider. "Bovendien klaagt het Hof een totaal gebrek aan transparantie aan. Het gebricoleer met de maatregelen uit het Zomerakkoord is hiermee eigenlijk bevestigd."

Kristof Calvo (Groen)
BELGA Kristof Calvo (Groen)

Hervorming vennootschapsbelasting

Een van de meest in het oog springende passages van het rapport van het Rekenhof gaat over de hervorming van de vennootschapsbelasting. Die houdt in dat het tarief volgend jaar verlaagt van ongeveer 34 procent tot 29 procent, in 2020 naar 25 procent. Voor kmo's verlaagt het vanaf volgend jaar zelfs naar 20 procent op de eerste 100.000 euro winst. Nu betalen kleinere ondernemingen nog 24,5 procent op de eerste 25.000 euro winst.

Opnieuw berekenen

Volgens minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) is die hervorming budgetneutraal, iets wat ook premier Charles Michel (MR) benadrukte. Het Rekenhof is daar op basis van de begrotingsopmaak minder zeker van: in haar berekeningen heeft de regering onvoldoende rekeningen gehouden met de impact van een aantal factoren, "wat de budgetneutraliteit in het gedrang kan brengen". Het gaat dan onder meer over het effect van de verhoging van de DBI (Definitief belaste inkomsten, red.) van 95 naar 100 procent. Bovendien is er ook gebruikt gemaakt van "verouderde gegevens en momentopnames". De gegevens voor de afschrijvingen dateren van 2012, die van de notionele intrestaftrek van 2015.

Het Rekenhof raadt de regering dan ook aan haar huiswerk opnieuw te doen. "Gezien het belang van deze hervorming is het volgens het Rekenhof aangewezen de berekening te actualiseren op basis van de gegevens van het aanslagjaar 2016." Die zijn al beschikbaar, klinkt het.

Gebrek aan transparantie

Het Hof tikt de regering ook op de vingers voor een gebrek aan transparantie over de opbrengst van een aantal maatregelen uit de begrotingsconclaven van juli en september. De suikertaks zou volgens de regering 75 miljoen euro in het laatje moeten brengen, de effectentaks 254 miljoen en de Kaaimantaks zou goed zijn voor 50 miljoen euro. Maar dat kan het Rekenhof niet nagaan, "omdat de maatregelen verspreid zijn over verschillende rubrieken in de begroting", klinkt het. "Het Rekenhof is van oordeel dat dit de transparantie niet ten goede komt." 

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA)
BELGA Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA)

Van Overveldt: "Wel goed nieuws"

Van Overtveldt (N-VA) ziet - in tegenstelling tot oppositiepartijen Groen en sp.a - wel bemoedigend nieuws in het rapport van het Rekenhof over de begrotingsopmaak voor 2018. "Het Rekenhof bevestigt de hogere economische groeicijfers, de verbetering van de begroting en de ingezette daling van de schuldgraad", klinkt het vanavond op zijn kabinet. 

"Het Rekenhof bevestigt de hogere economische groeicijfers, de verbetering van de begroting en de ingezette daling van de schuldgraad."

Kabinet Van Overtveldt

Over de hervorming van de vennootschapsbelasting weiden ze op het kabinet-Van Overtveldt niet al te veel uit. "Het Rekenhof zegt dat de hervorming rekening houdt met een veiligheidsmarge en bovendien zelfs geen positieve terugverdieneffecten in rekening brengt", klinkt het. De regering wacht bovendien nog de gevraagde analyse van de Nationale Bank af. 
94 reacties

Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie
Door het plaatsten van een reactie, ga je akkoord met de gedragsregels


 • peter saelens

  allee , weer op de sossen steken , maar deze van de NVA hebben wel al die jaren mee geprofiteerd en zelfs nu nog! zijn dat blijkbaar vergeten. Beter alle sociale voordelen inleveren , hun ogen zullen misschien opengaan.

 • Fred Fourgon

  Ik weet niet wat voor soort karakter men moet hebben om zo tekeer te gaan tegen personen die proberen uw eigen gesjoemel van jaren recht te zetten in de korte tijd van één legislatuur. In elk geval is een slecht karakter nodig. Mijn grootvader zaliger zei altijd "als je niet meer weet waar je aan de slag kan, ga dan in de politiek". Ik moet hem dikwijls gelijk geven vandaag.

 • guido vermeyen

  zoals op de foto te zien steekt mevr. Temmerman haar vinger op en wacht geduldig haar beurt af. SPa- is een voorbeeld van integriteit.

 • Hans Hoppe

  Van Overtveldt is een van de grote ontgoochelingen van deze rechtse regering. Als journalist bleek het een stuurman aan wal. Hij alleen is de reden om nooit meer rechts aan de macht te krijgen.

 • Rony scheerlinckx

  Niet te geloven dat er toch nog Bart de Wever naar de mond praten en het steeds op een ander steken terwijl het klaar en duidelijk is wat die zwarte bende van plan is ons mooi land in hun voordeel trachten te vernietigen waar onze ouders en grootouders voor gevochten hebben op gevaar van hun leven