Begroting stad Brussel derde jaar op rij in evenwicht

UNKNOWN

De stad Brussel heeft voor het derde jaar op rij een begroting in evenwicht. Toch is er om de hoofdstedelijke rol te vervullen meer geld nodig van de federale regering, zegt de Brusselse burgemeester Freddy Thielemans.

Streng
De stad Brussel zal in 2008 zowat 604 miljoen euro (604.095.746) uitgeven en ongeveer 607 miljoen euro (607.687.542) ontvangen. Er is dus een overschot van ruim 3 miljoen euro (3.591.850). Het resultaat van een doorgedreven rationalisatie en strengheid, zegt Thielemans. "De stad heeft heel wat moeite gedaan om haar uitgaven te beperken."

Lonen bevroren
Zo werden de lonen van het stadsbestuur bevroren, namen de schuldenlasten af en verminderde de stad de werkingsuitgaven. Brussel geeft, na analyse van de uitgaven en inkomsten, het meeste geld uit aan openbare orde en veiligheid (15,3 pct), maatschappelijk welzijn en tewerkstelling (8,9 pct), onderwijs (7,3 pct), stadsvernieuwing, ruimtelijke ordening en milieu (5,9 pct), openbare netheid en gezondheid (4,8 pct) en cultuur, schone kunsten en onderwijs (4,3 pct).

Het grootste deel van de uitgaven, bijna de helft, is voor personeelskosten. Er werken 6.800 mensen rechtsreeks voor de stad. De inkomsten haalt Brussel hoofdzakelijk uit belastingen (37,4 pct). De tweede bron van inkomsten zijn dotaties en subsidies die de stad krijgt van onder meer het gewest en de federale regering.

Die dotatie van het federale niveau steeg van 63 miljoen euro (63.594.604) tot 95 miljoen euro (95.741.387), ofwel 46 pct. "Maar," zegt Freddy Thielemans, "dat is niet genoeg voor de taken die Brussel moet vervullen als hoofdstad van België en Europa."

"Hoewel de federale dotatie is gestegen, is het aandeel van die dotatie in de begroting gedaald van 20 naar 15 procent", aldus de burgemeester. Volgens Thielemans moet dat minstens opnieuw 20 procent worden om de diensten aan de burger in de toekomst te waarborgen.

Europese hoofdstad
De PS'er wijst erop dat de taken van Brussel als hoofdstad er niet eenvoudiger op zijn geworden: het aantal lidstaten is gestegen van 12 naar 27, er zijn heel wat nieuwe internationale instellingen bijgekomen en ook het aantal pendelaars blijft stijgen. "Alleen al wat betreft politie betekent dat een aanzienlijke toename doordat er meer protest- en stakingsacties zijn, er meer officiële gebouwen bewaakt moeten worden en de officiële staatsbezoeken stijgen."

"Ruw geschat heeft de stad dit jaar ongeveer 29 miljoen euro extra nodig", zei de burgemeester. Met dat geld wil Brussel onder meer scholen vernieuwen, de preventie uitbreiden en de rol van theater herbekijken.

De Brusselse burgemeester ziet een pendelaarsbelasting wel zitten. Die zou volgens hem kunnen geïnd worden via de opcentiemen in de gemeenten. "Dan zijn we de komende tien jaar uit de problemen." (belga/gb)

UNKNOWN