BBTK geen voorstander van nieuwe stakingen

PHOTO_NEWS
De BBTK, de bediendebond van de socialistische vakbond, is geen voorstander van nieuwe stakingen in het kader van het verzet tegen de indexsprong. Dat zegt voorzitter Erwin De Deyn.

ABVV zei vorige vrijdag njet tegen het ontwerpakkoord dat de werkgevers en vakbonden bereikten omtrent de lonen en de uitkeringen. De socialistische vakbond kan zich niet vinden in de door de regering geplande indexsprong en oordeelt dat de voorgestelde loonmarges dat niet compenseren.

BBTK, één van de machtigste stemmen binnen de vakbond, blijft zich verzetten tegen de regeringsmaatregelen. "Een actieplan zal nodig zijn in gemeenschappelijk vakbondsfront", aldus de BBTK. Daarbij toont de BBTK zich op dit moment geen voorstander van nieuwe stakingsacties, luidt het.

"We kunnen ook op andere manieren de druk opvoeren", aldus De Deyn. "In het najaar zijn al heel wat acties en stakingen geweest. Onze mensen zijn van mening dat gezien de huidige samenstelling de regering niet meer van mening zal veranderen over de index".