Bart De Wever (N-VA): "Wij willen geen lange politieke crisis"

kos
"Vicit vim virtus, de moed heeft het geweld overwonnen", zo klonk de opvolger van "Nil volentibus arduum" in 2012. Bart De Wever stelde tijdens zijn overwinningsspeech dat de Vlaming gekozen heeft voor verandering. Toch gaf hij ook aan dat hij het land niet in een lange politieke crisis wilde storten."

"Nooit heeft men met meer macht geprobeerd om de Vlaming van de wijs te brengen", stelde de N-VA-voorzitter. "De Vlamingen hebben gekozen: ze hebben gekozen voor verandering. 1 op 3 kiezers heeft ons het vertrouwen gegeven."

Hij benadrukte dat de partij haar democratische verantwoordelijkheid zal nemen. "Onze opdracht is niet eenvoudig. We moeten in Vlaanderen op zoek gaan naar de nodige partners en als grootste partij zullen wij zo snel mogelijk de nodige contacten leggen om die partners te zoeken."

Op federaal vlak ziet De Wever vooral uiteenlopende resultaten in Vlaanderen en Wallonië. Ook op dat niveau wil de N-VA het initiatief nemen om te kijken wat er mogelijk is, "om de belangen van de Vlamingen ook daar veilig te stellen". Hij geeft aan dat het op dat niveau enkel moeilijker is geworden. "Wij willen geen lange politieke crisis", klinkt het daarover, een zin die hij in een later interview nog eens zal herhalen.

De Wever stelt nog dat Vlaanderen geschiedenis schrijft: "We zien een Vlaanderen dat rechtop loopt, dat zelfbewust een eigen toekomst kiest."

Homans versus Peeters
In een interview na de overwinningsspeech van De Wever benadrukte Antwerps lijsttrekster op de Vlaamse lijst Liesbeth Homans dat een sterk inhoudelijk akkoord primeert en dat de "postjes echt ondergeschikt" zijn. Homans wordt door sommigen getipt als de volgende Vlaamse minister-president, wat zou betekenen dat Kris Peeters niet langer die functie zou bekleden.

"Het zo bijzonder onverstandig zijn daar vanavond uitspraken over te doen", luidde het, al gaf ze aan dat ze het "leuk" vond dat de N-VA "in de provincie van Peeters" meer dan 30 procent gehaald had. "De mensen hebben gekozen voor verandering." Met meer dan de helft van de Antwerpse kiesbureaus geteld, telt Homans voorlopig 118.000 voorkeursstemmen, Peeters bijna 103.000.

Dat bij de Franstaligen vooral socialistisch gestemd werd, maakt het er voor coalitievorming op federaal vlak niet makkelijker op, zegt ook Homans: "Maar ik hoop dat men rekening houdt met de stem van de kiezer."

EPA
BELGA