BAM pareert aanval op Oosterweelverbinding

De Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) weerlegt de kritiek die de vzw Ademloos eerder deze week uitte op de Oosterweelverbinding. Volgens de vzw zou de Oosterweelverbinding de verkeersproblematie niet oplossen, maar verschuiven. Daarnaast is er volgens Ademloos ook sprake van een verslechtering van de luchtkwaliteit door hogere concentraties fijn stof. Niets van aan, reageert BAM vandaag.

"Op basis van het milieueffectenrapport en verschillende andere studies blijkt dat de Oosterweelverbinding zal zorgen voor minder files, minder luchtvervuiling en minder geluidsoverlast", stelt BAM in een persbericht. "Maar niet alleen de Oosterweelverbinding, ook en vooral het Masterplan in zijn geheel, zal zorgen voor een wezenlijke verbetering van de mobiliteit, de leefbaarheid en de gezondheid in de Antwerpse regio", aldus de Beheersmaatschappij. Ze vindt het dan ook jammer dat de bevolking "nodeloos ongerust" wordt gemaakt.

"Antwerpen heeft het Masterplan met zijn Oosterweelverbinding dringend nodig om het fileprobleem op te lossen, de geluidsoverlast te verminderen en te zorgen dat er geen toename is van fijn stof", besluit de BAM. (belga/sps)