Bacquelaine wil verzekeringsgroep voor lokale ambtenaren

BELGA
Tegen 2018 moet op zoek worden gegaan naar 918 miljoen euro voor de pensioenen van de gemeentelijke ambtenaren. Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) stelt voor een verzekeringsgroep in het leven te roepen zoals in de private sector. Dat schrijft Le Soir.

De minister stelt voor een gemengd pensioen toe te passen, waarbij men de dienstjaren die gemeentelijke ambtenaren als contractuelen hebben gepresteerd niet langer beschouwt als jaren die als statutairen werden gepresteerd. Onder dat regime zouden de gepensioneerden eraan verliezen. De minister stelt daarom voor het verschil dicht te rijden door de tweede pensioenpijler te veralgemenen.

Het gaat om een bijkomend pensioen dat grotendeels wordt betaald door de werkgever en de rest door de werknemer. Voor de gemeenten zou dat goedkoper uitdraaien dan de bijdragen die vandaag worden betaald. Bacquelaine herhaalt dat de financiering van de gemeenten duidelijk een gewestbevoegdheid is. Maar hij aanvaardt niettemin een tijdelijke oplossing, in de vorm van een tussenkomst van een reservefonds. "Maar de tweede pijler moet er snel komen", luidt het.