Audit voor inlichtingendiensten

De federale regering zal nagaan of de werking van de inlichtingendiensten, waaronder de Staatsveiligheid, verbeterd kan worden, en hoe dat kan. Dat zal gebeuren via een audit.

Belliraj
Minister van Justitie Jo Vandeurzen werd vandaag geïnterpelleerd over de zaak Belliraj door MR-kamerlid Jean-Luc Crucke. Hij beloofde zich te engageren om de werking van de Staatsveiligheid te optimaliseren. Vandeurzen zei dat hij wacht op de resultaten van het onderzoek van het Comité I, dat de inlichtingendiensten controleert, over de zaak.

Belliraj wordt er door de Marokkaanse autoriteiten van verdacht de leider te zijn van een islamistisch terreurnetwerk. (belga/eb)