Assisenrechter naar cassatie voor 'verzonnen overval'

Assissenvoorzitster Karin Gérard blijft erbij dat ze is overvallen en zo hard geslagen werd dat ze in het ziekenhuis belandde met een hersenschudding.
Photo News Assissenvoorzitster Karin Gérard blijft erbij dat ze is overvallen en zo hard geslagen werd dat ze in het ziekenhuis belandde met een hersenschudding.
Het Brusselse parket-generaal heeft het dossier rond de vermeende overval op raadsheer Karin Gérard overgemaakt aan de minister van Justitie, met de vraag om het dossier voor het Hof van Cassatie te brengen. Dat zou dan moeten oordelen of de raadsheer moet terechtstaan voor het hof van beroep. Volgens de kranten is het parket-generaal ervan overtuigd dat Gérard de overval waarvan ze vorig jaar het slachtoffer zou zijn geworden, verzonnen heeft. Het parket-generaal bevestigt enkel dat het dossier is overgemaakt aan de Justitieminister. De advocaten van de raadsheer reageren verbolgen

Volgens de raadsheer, die naam maakte als voorzitster van tientallen assisenprocessen in Brussel, was ze op 5 januari 2016 rond 19.00 uur het slachtoffer geworden van een overval door verschillende mannen. Die zouden haar bij haar naam hebben aangesproken, haar verschillende klappen hebben gegeven in het aangezicht en haar bestolen hebben.

Naar aanleiding van haar verklaringen opende het Brusselse parket een onderzoek, maar datzelfde parket meldde al snel dat uit het onderzoek geen enkel materieel element naar voren was gekomen dat de verklaringen van de raadsheer kon bevestigen. Het Brusselse parket-generaal opende daarop een onderzoek naar Karin Gérard zelf. Die gaf de diefstal namelijk aan bij haar verzekering, voor een bedrag van enkele tienduizenden euro's.

Het parket-generaal heeft het onderzoek nu afgesloten en overgemaakt aan de minister van Justitie, met de vraag om het voor het Hof van Cassatie te brengen. Dat zou dan moeten oordelen of Karin Gérard moet terechtstaan voor valse verklaringen en oplichting.

"Belachelijke beschuldiging"

De advocaten van de raadsheer hebben het over een een onwaardige en belachelijke beschuldiging en een overijverige houding van het parket-generaal. "Mevrouw Gérard is diep gekwetst over het feit dat zij als slachtoffer miskend wordt", zeggen meesters Jean-Pierre Buyle en Marc Uyttendaele.

"Zij betreurt de duidelijk partijdige houding van het parket-generaal, dat geen rekening houdt met de ojectieve en wetenschappelijke elementen in het dossier. Die tonen niet alleen aan dat zij wel degelijk slachtoffer is geworden van een agressie, maar ook dat ze aan een posttraumatische schok leed en een gedeeltelijke amnesie vertoonde, wat een aantal tegenstrijdigheden in haar verklaringen uitlegt."

De raadsheer stelt zich grote vragen bij de werkelijke beweegredenen van het parket-generaal, aldus nog haar advocaten. "Het is duidelijk dat zij als gijzelaar gebruikt wordt in een conflict binnen het Brusselse hof van beroep tussen de zetel en het openbaar ministerie. Tegenover zoveel kwaadwilligheid is onze cliënte ervan overtuigd dat haar onschuld zal worden aangetoond en is ze vastbesloten om, eenmaal dat gebeurd is, gerechtelijke genoegdoening te eisen voor de schade die haar is toegebracht door deze ondraaglijke aanval op haar eer."

"Mevrouw Gérard is diep gekwetst over het feit dat zij als slachtoffer miskend wordt"

photo_news