Asbest vrijgekomen bij uitslaande brand in Ritz Building Hasselt

Bij de brand afgelopen nacht aan de oude discotheek Ritz in Hasselt is er wel degelijk asbest vrijgekomen. Omwille van de ouderdom van het gebouw werd er vannacht al een perimeter ingesteld tussen de Kempische Steenweg, de Dijkstraat en de Havenstraat. Die werd in de loop van de namiddag verkleind.

De preventieve maatregelen die vandaag van kracht waren inzake vrijgekomen asbestdeeltjes rond het terrein van de uitgebrande discotheek The Ritz in Hasselt zijn vanavond opgeheven. Dat heeft de stad Hasselt aan de buurtbewoners bekendgemaakt op een informatievergadering.

De perimeter, die eerst werd ingesteld voor de omgeving tussen de Kempische Steenweg, de Dijkstraat en de Havenstraat en in totaal een zeventigtal wooneenheden telde, is beperkt tot een kleinere veiligheidszone. Die situeert zich nu vooral rond de site van het uitgebrande gebouw.

Door de regen zijn de straten schoongespoeld en dat heeft een positief effect op de luchtkwaliteit. 

In de Ritz Building brak gisteren rond 21 uur een hevige uitslaande brand uit. De vlammen verspreidden zich razendsnel in het pand dat sinds eind 2013 leegstaat. De brand veroorzaakte hevige rookontwikkeling en felle geurhinder. De brandweerpost van Hasselt riep de versterking in van andere korpsen van Zuid-West Limburg. De Ritz is volledig verloren. De brand flakkerde telkens weer op.

In het verleden werden er op donderdagavond studentenfuiven georganiseerd. In het weekend werd de dancing door Pat Krimson omgetoverd tot discotheek 'The Atmoz'.