Artsensyndicaat vraagt artsen om te checken of ze verzekerd zijn buiten hun specialisatie

Getty Images/iStockphoto
“Bent u als arts verzekerd voor medische fouten als u bij de aanpak van de coronapandemie buiten uw specialisatie ingezet wordt?” Dat is de vraag die het artsensyndicaat BVAS dinsdag voorlegt aan zijn leden. Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, heeft daarover nog geen eensluidend standpunt ingenomen, stelt BVAS vast. Het artsensyndicaat raadt de artsen daarom aan om dit na te vragen bij hun verzekeraar.

Sommige verzekeringsmaatschappijen hebben al spontaan gemeld dat ze voor hun verzekeringen ‘beroepsaansprakelijkheid’ (BA) de dekking uitbreiden, als artsen in de noodsituatie van de coronapandemie buiten hun specialisatie of buiten hun normale bevoegdheid worden ingezet. Dat is bijvoorbeeld het geval voor artsen die ingeschakeld worden op de spoeddiensten of speciaal opgerichte Covid-19-diensten om de toevloed van coronapatiënten te helpen opvangen, en voor artsen die in de triagecentra meedraaien.

Geen eenduidige richtlijn

Uit navraag van BVAS blijkt dat Assuralia hierover geen eenduidige richtlijn aan haar leden heeft gegeven. De koepel van verzekeringsondernemingen laat het aan de verzekeraars zelf over om te beslissen, of de waarborgen beroepsaansprakelijkheid verworven blijven voor artsen die activiteiten buiten hun specialisme uitvoeren in het kader van de Covid-19-pandemie, en of ze hierover communiceren met hun verzekerden.

Aanpassen aan noodsituatie

BVAS dringt erop aan dat alle verzekeringsmaatschappijen hun BA-verzekeringen aanpassen aan de noodsituatie van de coronapandemie, als dat niet voorzien zou zijn. Artsen die hierover nog geen informatie ontvingen, doen er goed aan om hun verzekeraar te contacteren.