Artsen protesteren tegen Maggie De Block

PHOTO_NEWS
Een honderdtal artsen gespecialiseerd in aids protesteren tegen de Dienst Vreemdelingenzaken en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block. Volgens hen staan de artsen-raadgevers onder controle van de Dienst, die zou opleggen hoeveel patiënten het land uitgezet moeten worden. Dat schrijft Le Soir.

In 2013 werd 1,6 procent van de asielaanvragen om medische reden goedgekeurd, tegenover 2 procent in 2012 en ruim 5,6 procent in 2011.

In een brief aan de parlementsleden vragen 102 artsen van centra voor aids-behandeling dat de autoriteiten dringend een audit zouden laten uitvoeren bij de Dienst Vreemdelingenzaken over de manier waarop de asielaanvragen om medische reden behandeld worden. Ze zijn ook van oordeel dat de artsen die werken voor de Dienst Vreemdelingenzaken niet onafhankelijk kunnen werken.

Op het kabinet van De Block valt te horen dat "de wetten en regels over medische ethiek strikt nageleefd worden".